Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Dramatik Şiir Nedir? Dramatik Şiir Hakkında Kısaca Bilgi

Dramatik Şiir Terimi Hakkında Bilgiler

Dramatik ŞiirEdebiyat Terimi Olarak Dramatik Şiir:
Korkunç bir olayı tiyatro şeklinde anlatan şiir.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box İnsicam: Sözün düzgün, tutarlı ve birbirine bağlanak söylenmesi. Sözcükler titizlikle seçilir, art arda gelen cümlelerde anlamlı bir diziliş aranır. devam et

  box Anjanbman: Şiirde cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit veya bendlere kaymasıdır. Türk şiirine Fransız şiirinden geçti. Servet-i Fünun dön devam et

  box Şair: Şiir söyleyen veya yazan hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kimse, ozan. devam et

  box Sav: İslamiyet öncesinde, destan dönemi Türk edebiyatında atasözlerine verilen ad. devam et

  box Şehrengiz: Bir şehrin güzelliklerini anlatan eser. devam et

  box Bahr-ı Tavîl: Vezinli, kafiyeli uzun nesir cümlelerden kurulan Divan edebiyatı nazım türü. Fe'ilatün, mefa'ilün, müstef'ilün gibi cüzler arka arkaya tekrarlanır. Tü devam et

  box Taç Beyti: Kasidede şairin adının geçtiği beyit. devam et

  box Karşıtlama: Birbirine karşıt olan iki düşünce ya da iki hayali bir ilgi kurarak aynı dize ya da cümle içinde kullanmayı içeren anlam sanatı. devam et