Eğitim Sitesi

Dramatik Şiir Nedir? Dramatik Şiir Hakkında Kısaca Bilgi

Dramatik Şiir Terimi Hakkında Bilgiler

Dramatik ŞiirEdebiyat Terimi Olarak Dramatik Şiir:
Korkunç bir olayı tiyatro şeklinde anlatan şiir.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box İca: Az sözle çok şey anlatabilmek. devam et

  box Tahmis: Bir gazelin beyitlerine ücer mısra eklenerek oluşturulan şiir. devam et

  box Opera: Orkestra eşliğinde oynanan, acıklı olayları anlatan, besteli oyun. devam et

  box Manzum: 1- Şiir biçiminde yazılmış olan. 2- Nazımla yazılmış veya nazım biçimine konmuş, nesirden ayrı özellikler içeren eserlere verilen ortak isim. devam et

  box Artıklama: Sözü ya da yazıyı gereksiz yere uzatma durumu. devam et

  box Öz Şiirciler: Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde özellikle 1930'lardan sonra şiirde ses güzelliğine önem veren, anlamı, anlatmayı arka plana atmayı tercih eden şairler devam et

  box Özyaşam Öyküsü: Bir sanatçının ya da yazarın kendi yaşamını anlattığı yapıta verilen isim. devam et

  box Simgecilik: Şiirde gerçekçiliğin uygulayıcıları olan Parnasçıların tutumuna tepki olarak doğan ve 1885 - 1900 yılları arasında gelişerek edebiyat okulu niteli devam et