Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Dramatik Örgü Nedir? Dramatik Örgü Hakkında Kısaca Bilgi

Dramatik Örgü Terimi Hakkında Bilgiler

Dramatik ÖrgüEdebiyat Terimi Olarak Dramatik Örgü:
Tiyatro eserlerindeki olay örgüsü.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Tarihsel Roman: Romanların kişiler ve konularına göre yapılan ayrımlama açısında adlandırılan bir roman türü. devam et

  box Yeni Roman: Fransa'da 1950 yılından sonra 19. yüzyıl romanının topluma dönük gerçekliğine karşı; metne, yazınsallığa dönük bir gerçekçilik anlayışını savunan roma devam et

  box Mizah: Olayları, durumları, kişileri gülünç yönleriyle yansıtan yapıtların bu yönünü belirtmek için kullanılır. devam et

  box Edeb-i Kelâm: Acı, hoş olmayan, ayıp, çirkin, kaba veya uğursuz sayılan şeyleri kendi adlarını söylemeden başka sözle ifade etmek. Buna asâlet ve mümtaziyet adları devam et

  box Yekavaz Gazel: Tüm beyitleri aynı güzellikte söylenmiş gazel. devam et

  box Uyarlama: Yabancı dilden çevrilen bir metni, çevrildiği dili kullanan toplumun yaşam koşullarına, töre ve geleneklerine uydurma işi. devam et

  box Çağrışım: Sözcüklerin, düşüncelerin, hayallerin aralarında bulunan benzerlik, birlik, yakınlık ya da karşıtlık gibi bağlantılarla birbirlerini anımsatması. devam et

  box Manzum: 1- Şiir biçiminde yazılmış olan. 2- Nazımla yazılmış veya nazım biçimine konmuş, nesirden ayrı özellikler içeren eserlere verilen ortak isim. devam et