Eğitim Sitesi

Doyum Nedir? Doyum Hakkında Kısaca Bilgi

Doyum Terimi Hakkında Bilgiler

DoyumFizik Terimi Olarak Doyum:
Magnetik bir malzemenin magnetizasyonun artık değişmediği bölge.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Elektromotor kuvvet(Є): Bir elektrik devresinde elektronları harekete geçirerek elektrik akımı oluşmasına neden olan etkiye denir. Є ile gösterilir. Birim yük başına yapılan devam et

  box Durum veya faz değişmesi: Maddenin bir durumdan diğer duruma geçmesidir. Katı halden sıvı hale veya sıvı halden gaz haline geçiş. devam et

  box Gerçek görüntü: Işığın birleşimi ile meydana gelen görüntü. devam et

  box Birim: Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça. devam et

  box Kolektör: Güneş enerjisini ısı enerjisine çeviren düzenek. devam et

  box Bağıntı: İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımıyla kurulan bağlılık veya eşitlik. devam et

  box Türbin: Elektrik santrallerinde akan su veya buhar gücüyle jeneratörü döndüren kısım. devam et

  box Etki: Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. devam et