Eğitim Sitesi

Dostluk Nedir? Dostluk Hakkında Kısaca Bilgi

Dostluk Terimi Hakkında Bilgiler

DostlukSosyal Bilgiler Terimi Olarak Dostluk:
Dost olma durumu, dostça davranış.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Meşrulaştırmak: Meşru, yasal duruma getirmek. devam et

  box Divan-ı Hümayun (Divan): Osmanlılarda devletin önemli işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kuruldur. Divan bir danışma organıdır, yani son söz padişaha aittir. Divan'ın başka devam et

  box Yakın Çağ: Fransız İhtilalı ile başlayıp günümüze kadar devam eden dönemdir. devam et

  box Ninni: Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkü. devam et

  box Hükümet: Bir devletin yürütme kurumu. devam et

  box Has: Hükümdara özgü olan. Osmanlı Devleti'nde yıllık geliri 100.000 akçeyi aşan dirlik. Has, padişah ve yüksek dereceli memurlara verilmekte idi. devam et

  box Oba: Bir yerde konaklayan göçebe halk veya aile. devam et

  box Ahilik: Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkâr loncalarının öncüsü sayılan sosyal örgütlenme. Şehirlerde oturan esnafı devam et