Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Donanma Nedir? Donanma Hakkında Kısaca Bilgi

Donanma Terimi Hakkında Bilgiler

DonanmaSosyal Bilgiler Terimi Olarak Donanma:
Osmanlı'da deniz kuvvetlerine verilen isimdir.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Kadı: 1- Kazâ'yı yönetmekle sorumlu kişidir. Kazâ'da mahkeme işleri kadının evinde ya da camide yapılır ve kaydedilirdi. "Kadı medrese mezunu olup kurallar devam et

  box Etnik: Köken bakımından farklı olma durumudur. devam et

  box Teknoloji: 1. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgilerin tümü. 2. Bilimsel çalışmalar sonucunda üre devam et

  box Göçebe: Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk). devam et

  box Etnometodoloji: Dolaylı, genellikle konuşulmamış varsayım ve anlaşmalara odaklanan toplumsal yaşam araştırması devam et

  box Barınmak: Doğa etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sığınmak. devam et

  box Kırsal Alan: Üretim etkinlikleri tarıma dayalı olan, kırsal nüfusun yaşadığı ve çalıştığı alan. devam et

  box Feodal: Derebeylikle ilgili. devam et