Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Dolaysız Maliyetler Nedir? Dolaysız Maliyetler Hakkında Kısaca Bilgi

Dolaysız Maliyetler Terimi Hakkında Bilgiler

Dolaysız Maliyetlerİnşaat Terimi Olarak Dolaysız Maliyetler:
Bu maliyetler, şantiyede projenin yapımı ile doğrudan ilişkili olarak, işçilik malzeme, araç gereç, alt sözleşmeler ve bunlara ilişkin tüm harcamaları kapsarlar.

 

  Benzer İnşaat Terimleri:

  box Ampatman: Büyük boyutlu somellerde malzemeden tasarruf edilmesi amacıyla, somelin üst kısmında bina yükünün 45 derecelik yayılma açısına uygun biçimde yapılan k devam et

  box Ceza: Sözleşmedeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi hali için genelde öngörülen ceza. devam et

  box İhtiyati Haciz: Bir yükümlülüğün yerine getirilmesini veya bir borcun ödenmesini sağlamak için bir mülkiyete ipotek koymak, emanete almak, üzerinde hak iddia etmek. devam et

  box İşletmeye Geçiş: Mal sahibinin tesise yerleşmesinden önce ve mal sahibince atanan işletme ve bakım personelinin kontrolü ele alması ile sistemin, işletme ve kontrol dö devam et

  box Uzman Yükleniciler: Bir projenin bütünü içinde belirli unsurları sağlayan ve/veya spesifik elemanların montajını yapan inşaat yüklenicileri. devam et

  box Arsa: Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye sınırları içinde bulunup belediyece parsellenmiş arazi. devam et

  box Vekaleten Proje Yönetimi: Yalnız mal sahibi ile inşaat proje yöneticisi arasında belirlenen ilişki çerçevesinde uygulanan bir inşaat yönetimidir. İnşaat yönetiminde vekalet, gü devam et

  box Meydan: Halkın toplandığı, çoğu binalarla çevrili, düz, açık ve geniş yer; alan. devam et