Eğitim Sitesi

Doğrudan Doğruya Temsil Nedir? Doğrudan Doğruya Temsil Hakkında Kısaca Bilgi

Doğrudan Doğruya Temsil Terimi Hakkında Bilgiler

Doğrudan Doğruya TemsilHukuk Terimi Olarak Doğrudan Doğruya Temsil:
Temsilcinin, bir hukuki işlemi temsil olunanın adına ve hesabına yapması.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muayyen: belirli; belli; saptanmış devam et

  box Tutanak: Zabıt, zabıtnâme. Bir toplantı ve duruşma ile sorgulama sonunda düzenlenen resmî nitelikli tutanak. devam et

  box Taksir: İradi olarak işlenen bir icra ya da ihmal eyleminden, fail tarafından istenmemiş olmalarına rağmen, kanunun cezalandırdığı sonuçların meydana gelmesi devam et

  box İntifa: Yararlanma; bir şeyden istifade etme devam et

  box Vefa hakkı: Hak sahibine, sattığı şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında tekrar kendisine devrini, tek taraflı irade beyanı ile isteme yetkisi vere devam et

  box Davacı: Mahkemeye başvurarak dava açan taraf. devam et

  box Asliye Ceza Mahkemesi: Sulh Ceza Mahkemesi ile ağır ceza mahkemesinin görev alanları dışında kalan bütün ceza yargılaması işlerine bakan mahkemedir. Bu mahkemelerde savcı bu devam et

  box Maden kirası: Maden işletilsin veya işletilmesin devlete verilen para devam et