Eğitim Sitesi

Dogmatizim Nedir? Dogmatizim Hakkında Kısaca Bilgi

Dogmatizim Terimi Hakkında Bilgiler

Dogmatizimİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Dogmatizim:
Bir takım düşünceleri her zaman geçerli ve değişmez doğrular olarak kabul etmek.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Takrir: Yerleştirme, yerleştirilme. devam et

  box Tekke: Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh. devam et

  box Manda: 1- 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kimi az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya dek Uluslar Birl devam et

  box Malik: Malı elinde bulunduran. Bir şeyin mülkiyetini elinde tutan. Sahip, iye. devam et

  box Emperyalist: Emperyalizm yanlısı olan, yayılmacılık yanlısı olan, sömürgen, yayılımcı. Emperyalizmi uygulayan. devam et

  box Asri: Çağdaş. devam et

  box Kalpak: Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık. devam et

  box Beynelmilel: Uluslararası. devam et