Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Doğal Radyoaktiflik Nedir? Doğal Radyoaktiflik Hakkında Kısaca Bilgi

Doğal Radyoaktiflik Terimi Hakkında Bilgiler

Doğal RadyoaktiflikKimya Terimi Olarak Doğal Radyoaktiflik:
Atom numarası 83'ten büyük olan elementlerin kendiliğinden çeşitli ışımalar yaparak yeni elementlere dönüşmesi

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box İnorganik Bileşikler: Normalde doğada hazır bulunan bileşiklerdir. Doğada bulunan element çeşitlerinin etkileşmesi sonucu oluşur. Asitler, bazlar, tuzlar, oksitler… birer i devam et

  box Tampon Çözeltiler: 1- Bazı çözeltilere az miktarda asit, baz ve su eklendiğinde pH'ı önemli ölçüde değişmez. Bu tür çözeltilere tampon çözeltiler denir. 2- pH değerini, devam et

  box Radyasyon: Enerjinin elektromanyetik dalgalar ya da parçacıklar halinde yayılması. devam et

  box Aufbau Yöntemi: Elektronlar atomik orbitallere enerjileri en düşük olacak şekilde sırasıyla yerleşirler. (Önce 1s, sonra 2s ve sonra 2p nin dolmaları gibi) devam et

  box Yağ: Yağ asitlerinin gliserinle oluşturduğu madde. devam et

  box Puzolanik: Kendi başına bağlayıcı olmayan, silisyum ve alüminyum bileşiklerinden oluşan madde. devam et

  box Asit-baz indikatörü: Asit formundan baz formuna geçerken renk değiştiren madde. devam et

  box Molar hacim: 1 mol maddenin kapladığı hacim. devam et