Eğitim Sitesi

Dizdar Nedir? Dizdar Hakkında Kısaca Bilgi

Dizdar Terimi Hakkında Bilgiler

DizdarTarih Terimi Olarak Dizdar:
Kale kumandanı. Kale muhafızı. Kale bekçisi.

 

DizdarOsmanlıca Terimi Olarak Dizdar:
Osmanlı'da kale kumandanı.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Sıbyan: Çocuk. devam et

  box Darülfünun: Üniversite. devam et

  box Zic: İslam astronomlarının hazırladığı astronomi bilgileriyle beraber gözlem çizelgelerini içeren yıllık türü kitap. devam et

  box Ağa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire. devam et

  box Deniz Harp Okulu: Türk Deniz Kuvvetlerine subay yetiştiren okuldur.İlk kez Osmanlı Devleti'nde III. Mustafa Dönemi'nde Hendesehane adıyla oluşturulan okulun, 1776'da M devam et

  box Lagaş: İlkçağ'da Mezopotamya'da kurulmuş bir Sümer kentidir. Kalıntıları arasında Akbabalar Sütunu ile bir çok tapınak ve binlerce çivi yazılı kil tablet b devam et

  box Mutasavvıf: Tasavvufa bağlanan ve o yolda yürüyen kimse. (Tasavvuf: Allah'ın birliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği Vahdet-i vücud anlayışı ile açıklayan devam et

  box Çarmıh: Birbiri üzerine çapraz konmuş iki tahtadan oluşan suçlunun öldürülmek üzere çivilendiği haç biçimindeki darağacı. devam et