Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Disiplin Cezası Nedir? Disiplin Cezası Hakkında Kısaca Bilgi

Disiplin Cezası Terimi Hakkında Bilgiler

Disiplin CezasıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Disiplin Cezası:
Personelin görevleriyle ilgili kusurlu hareketleri halinde verilmesi gereken idarî ceza.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Kardeş Şehir: Belediyenin, bir başka belediye ile işbirliği anlaşması yapması durumunda iki belediyenin birbirlerine göre elde ettikleri pozisyon. devam et

  box Yasa: Kanunname, Mevzuat. devam et

  box Analitik Düşünme: Bir sorunu çözmek için bilgileri ayrıştırarak ve sorunun alt unsurlarına inerek sonuç çıkarma şeklindeki sistematik düşünme tarzı. devam et

  box Analiz: Bir bütünü, onu oluşturan parçalara ayırarak çözümleme. devam et

  box Arka Bahçe Mesafesi: Bina arka cephesinin parsel arka cephesine en yakın uzaklığıdır. devam et

  box Uydu Kent: Ana kente bağlantılı olarak kurulan ve onun yükünü azaltmak amacıyla çevresinde oluşturulan yerleşim yeri. devam et

  box Boğaziçi Sahil Şeridi: Boğaziçi Kanununa göre, Boğaziçi kıyı kenar çizgisi ile 22/07/1983 tarihli 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen hat arasında kalan bölgedir. devam et

  box Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, vatandaşların hak, hürriyet ve sorumluluk devam et