Eğitim Sitesi

Dış Püskürük Taşlar Nedir? Dış Püskürük Taşlar Hakkında Kısaca Bilgi

Dış Püskürük Taşlar Terimi Hakkında Bilgiler

Dış Püskürük TaşlarCoğrafya Terimi Olarak Dış Püskürük Taşlar:
Yerin üstünde ya da buraya çok yakın yerlerde ve basınçsız olarak katılaşmış taşlar.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Çayır: Tarım bakımından, çayır ve benzeri ot bitkilerini yetiştiği, biçildiği bir çeşit otluk. devam et

  box Ağız: Akarsuyun denize ulaştığı yer. devam et

  box Petrografi: Taş bilimi. devam et

  box Kıstak: Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su ile çevrili dar kara parçası devam et

  box Çevre Değerlendirmesi: Bir eylemin ya da projenin çevre bakımından yararlı olup olmadığını ve çevre- sel etki raporunun hazırlanması gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyl devam et

  box Sivil Toplum Kuruluşları: Sivil toplumdaki belli ilgi gruplarını temsil etmek üzere organize olmuş kurumlar olarak tanımlanıyor. devam et

  box 0 Metre İzohipsi: İzohips eğrilerinin başlangıç yeri deniz seviyesidir (0 metre). 0 metre değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan çizgiye 0 metre izohi devam et

  box Su Batan: Düden, su yutan. devam et