Eğitim Sitesi

Dış Pervaz Nedir? Dış Pervaz Hakkında Kısaca Bilgi

Dış Pervaz Terimi Hakkında Bilgiler

Dış PervazYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Dış Pervaz:
Levhaların dış tarafına veya boya ile çekilen pervaza verilen ad.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Divân: Şiir söyleyenlerin muhtelif şekillerde yazdıkları manzumelerin bir usulü mahsusa riayet olunarak sıralanmış olanlarına verilen bir isimdir ki yalnız ş devam et

  box Yekpare Şemse: Kitap ciltlerinde kabın tamamını kaplayan meşinin üzerine yapılan şemse. devam et

  box Tahrir Fırçası: Yalnız tahrir çekmek için kullanılan bu fırçanın, müzehhib için özel bir önemi vardır. Çok ince ve muntazam uçlu olmalıdır. 0, 1, 2 numara samur fırça devam et

  box Zerdüzan: Altın işleyenler. devam et

  box Hendesi Tezyinat: Doğru ve eğri çizgilerden meydana gelen süsleme; geometrik süsleme. devam et

  box Darü'l-Kütüp: Kütüphane, kitaplık. devam et

  box Pençhâne Nokta: Bir yuvarlak nokta beş dilime ayrılmışsa verilen ad. devam et

  box Kılçıklı Ebru: Boyalarının, deseni, içice geçmiş V harfine benzetilerek düzenlenmiş ebrulara verilen ad. devam et