Eğitim Sitesi

Dış Denetim Nedir? Dış Denetim Hakkında Kısaca Bilgi

Dış Denetim Terimi Hakkında Bilgiler

Dış DenetimBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Dış Denetim:
Kamu kurum ve kuruluşlarının hesap verme sorumluluğu çerçevesinde bütün faaliyet, karar ve işlemlerinin, kurumsal amaç, hedef ve plânlara ve kanunlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Haciz: Kesinleşmiş icra takibinin konusu olan bir alacağın ödenmesini sağlamak amacıyla borçluya ait ve haczi uygun görülen mallara icra müdürlüğünün el koym devam et

  box Hizmet Kusuru: İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bozukluk ve aksaklık. devam et

  box Bölgesel Kalkınma Ajansları: Kamunun finansman sağladığı bölgesel ekonomik gelişmeyi özendirmek üzere tasarlanmış, çalışma alanı merkezi ve yerel idarelerin dışında olan kurumlar. devam et

  box Evlendirme Memuru: Evlendirme işlemini yapmaya yetkili memur. devam et

  box Davalı: Davacı tarafından kendisine kar"ı dava açılan kişi. devam et

  box Resmi Gazete: Başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, tüzüklerin ve bazı yönetmeliklerin yayımlandığı gazete. devam et

  box Ev: Yalnız bir ailenin oturabileceği biçim ve büyüklükteki konut. devam et

  box Kazanılmış Statü: Bireyin kendi isteği ve çabalarıyla, gönüllü olarak elde ettiği statü. devam et