Eğitim Sitesi

Dirhem Nedir? Dirhem Hakkında Kısaca Bilgi

Dirhem Terimi Hakkında Bilgiler

Dirhemİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Dirhem:
3,25 gram gelen bir ağırlık ölçüsü, okkanın 400'de biri.

 

DirhemTarih Terimi Olarak Dirhem:
1- 1 Nisan 1931 tarihine kadar bizde de kullanılan Arap-İslam ağırlık ölçü birimi olup, 3.207 grama denktir. 400 dirheme bir okka (1282.8 gr.), 44 okkaya bir kantar (56443.2 gr.), 4 kantara bir çeki (225.7728 kg.) denirdi.

2- Emeviler döneminde bastırılan gümüş para.

 

DirhemSosyal Bilgiler Terimi Olarak Dirhem:
3,148 grama denk gelen eski bir ağırlık ölçüsü.

 

DirhemDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Dirhem:
Gümüş para; ağırlık ölçüsü, bir dirhem; 12/6 nohut yani, 12 nohut, bir nohudun onda altısı ağırlığındadır. Her bir nohudun ağırlığı 0.1953 gram olduğundan dolayı, bir dirhemin ağırlığı 2.4607.3 gram sikkeli gümüşe eşittir.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Matbuat: Basın. Basılı şeyler. devam et

  box General: Kara ve hava kuvvetlerinde albaylıktan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad. devam et

  box Tebaa: Bir devletin hükmü altında bulunan halk. devam et

  box Teşekkül: Kuruluş, örgüt. Şekillenmiş bir yapı. devam et

  box İştirak: Bir işe, bir düşünceye katılma, katılım. devam et

  box Atlantik: Atlas Okyanusu. devam et

  box Ezel: Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik. devam et

  box Tazmin: Zararı ödeme. devam et