Eğitim Sitesi

Dionisos Nedir? Dionisos Hakkında Kısaca Bilgi

Dionisos Terimi Hakkında Bilgiler

DionisosTarih Terimi Olarak Dionisos:
İlkçağ Yunan Mitolojisinde baş tanrı olan Zeus'un oğludur. Bağların koruyucusu ve şarap tanrısıdır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Layiha: Devlet görevlilerinin ülke meseleleri ile ilgili hazırlayıp, çözümlerini ifade ettikleri belgeler. devam et

  box Hellenistik Kültür: Büyük İskender'in Hindistana yaptığı seferler sonrasında ortaya çıkan Yunan, Hint, İran, Anadolu ve Mısır kültürünün karışımıdır. devam et

  box Meclis-İ Ali-İ Tanzimat: 1854-1861 yıllarında Osmanlı Devleti'nde Tanzimat yasalarını, tüzüklerini ve ıslahat uygulamalarını hazırlamakla görevli kuruldur. devam et

  box Hars: Kültür. devam et

  box Çelebi: Önceleri Mevlevî tarikatının başında bulunan kimseye denirdi. Osmanlı şehzadeleri için de kullanılmış bir unvandır. Daha sonra şair, müzisyen ve padiş devam et

  box Tevfik: Allah'ın yardımına kavuşma. devam et

  box Asır: Yüzyıl. devam et

  box Ak Alem: Saltanat sancağına verilen ad. devam et