Eğitim Sitesi

Dinamik Nedir? Dinamik Hakkında Kısaca Bilgi

Dinamik Terimi Hakkında Bilgiler

DinamikMüzik-Dans Terimi Olarak Dinamik:
Sesin gürlük derecelerini gösteren işaretler. Dynamique (Fr.).

 

DinamikFizik Terimi Olarak Dinamik:
Hareket ile bu hareketi meydana getiren kuvveti birlikte inceleyen mekaniğin bölümüdür.

 

DinamikSosyal Bilgiler Terimi Olarak Dinamik:
Hareketli, her an değişebilen, etkin.

 

DinamikBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Dinamik:
1. Hareketli.

2. Birbirine eşit olmayan veya dengede bulunmayan kuvvetlerin yarattığı hareketlerdeki değişimleri inceler.

3. Toplumsal yaşamdaki hareketlilik ve her an değişebilirlik.

 

  Benzer Müzik-Dans Terimleri:

  box Allegro Vivace: Tez canlı, uçar gibi bir çabuklukta (metronom değeri: 152). devam et

  box Bouffe (Fr.): Komik. Buffo: Komik erkek karakter. devam et

  box Rastlamsal: Şansa bırakılmış müzik yöntemi. Indeterminacy (İng.). devam et

  box Recitativo Secco (İt.): Klavsen eşlikli resitatif. devam et

  box Müzik: 1- Müzik, insanların hislerini, düşüncelerini, doğadan aldıklarını ve bazen de salt doğayı anlatan, ifade eden, düzenlenmiş seslerdir. 2- İnsanları devam et

  box Unison (İng.): Tüm çalgı ve seslerin ezgiyi tek seste seslendirmeleri. devam et

  box Jest: Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket. devam et

  box Tekerleme: 1- Birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı 2- Çoğunlukla basmakalıp söz. devam et