Eğitim Sitesi

Dinamik Nedir? Dinamik Hakkında Kısaca Bilgi

Dinamik Terimi Hakkında Bilgiler

DinamikFizik Terimi Olarak Dinamik:
Hareket ile bu hareketi meydana getiren kuvveti birlikte inceleyen mekaniğin bölümüdür.

 

DinamikMüzik-Dans Terimi Olarak Dinamik:
Sesin gürlük derecelerini gösteren işaretler. Dynamique (Fr.).

 

DinamikSosyal Bilgiler Terimi Olarak Dinamik:
Hareketli, her an değişebilen, etkin.

 

DinamikBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Dinamik:
1. Hareketli.

2. Birbirine eşit olmayan veya dengede bulunmayan kuvvetlerin yarattığı hareketlerdeki değişimleri inceler.

3. Toplumsal yaşamdaki hareketlilik ve her an değişebilirlik.

 

  Benzer Beden Eğitimi ve Spor Terimleri:

  box Yer çekim dalgası: Bir kütlenin ivmeli hareketinden dolayı ortaya çıkan dalga. devam et

  box Santi: 1/100 birimidir. 1 santimetre=1m/100 devam et

  box Toplam iç yansıma: Kırılma indisi yüksek olan bir ortamdan kırılma indisi küçük ortama geçen dalganın kritik açının hemen altındaki açılarda yansımalar yapmasıdır. devam et

  box Baskın Kuvvet: Çekirdeklerin içinde bulunan nükleonları birarada tutan kuvvet. devam et

  box Jeocentrik model: Dünyayı merkez kabul eden evren. devam et

  box Elemanter Yük: Bir elektronun yükü. devam et

  box Ağırlık(G): Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür. devam et

  box Tümsek Ayna: Yansıtıcı yüzeyi tümsek şeklinde olan ve üzerine paralel ışınları dağıtarak cisimlerin olduğundan küçük görünmesine neden olan aynadır. devam et