Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Menetmek:Yasak etmek, yasaklamak, engel olmak. devam

terimler Mensup:Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili. devam

terimler Menzüf:Kan kaybı yüzünden dermansız kalmış kimse. Susuzluktan dili damağı kurumuş. devam

terimler Merhaba:Müslümanlar arasında bir nevi selamlaşma kelimesi olup; rahat olunuz, hoş geldiniz manasında söyle devam

terimler Merhamet:Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acımak, esirgemek, devam

terimler Merruzzahran:Mekke'ye 16 km uzaklıktaki bir vadi adı. devam

terimler Mersiye:Ağıt. devam

terimler Merve:Mekke'de Kâbe'nin yakınlarında bulunan iki küçük tepeden biri. devam

terimler Merzegan:Cehennem, Mezar. devam

terimler Mes'a:Hac veya umre yapan kimselerin, Safa ile Merve arasında, sa'y ettikleri yere verilen isimdir. devam

terimler Mes'a:Hac veya umre yapan kimselerin, Safa ile Merve arasında, sa'y ettikleri yere verilen isimdir. devam

terimler Mesaj:Haber, bildiri. devam

terimler Mesbuk:Namaza sonradan yetişen kişidir. devam

terimler Mescid-i Aksâ:En uzak mescid demektir. Mescid-i Aksâ, Küdüs'dedir. İlk kıblemizdir. Beyti Makdis (kutsal ev) ism devam

terimler Mescid-i Haram:Mekke'de ortasında Kâbe'nin bulunduğu Cami-i Şeriftir.Halk arasında Harem-i Şerif de denir. Yer yü devam

terimler Mescid-i Nebi:Medine'deki Peygamber mescidi, Hz. Peygamberin kabrinin bulunduğu mescit. devam

terimler Mescid-i Nemîre:Mekke'de Arafat bölgesinin kuzey-batı tarafında Müzdelife istikametinde Urene vadisi sınırları içi devam

terimler Mescidi Aksâ:Kudüste Süleyman (as) tarafından yaptırılmış olan ve müslümanların ilk kıblesi olan cami; Beyti Mu devam

terimler Mescidi Harâm:Kâbe'yi de içine alan kutsal mekan. devam

terimler Mescidi Kuba:Peygamber (sav)' in Medine'ye hicret ederken yaptığı ilk cami, Kuranı kerimde bu camiye Takva Mesc devam

terimler Mescidi Nebevi:Peygamber (sav)' in Medine şehrinde iken yaptığı ilk mescit, ayrıca Peygamber (sav), Hz. Ebu Bekir devam

terimler Mescit:Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanla devam

terimler Mesh:Bir şey üzerine el sürmek, abdestte yüzü ve elleri yıkadıktan sonra ıslak ellerle başın ön kısmına devam

terimler Mest:Belli özellikleri olan ayağa giyilen ayakkabı cinsinden giyecek, mest üzerine meshetme süresi yolc devam

terimler Meş'ar-i Harâm:Mekke'de, Arafat ile Mina arasında, Müzdelife'nin sonunda Kuzeh tepesinin civarına verilen isimdir devam

terimler Meşâir (Meşâiru'l-Hacc):İbadetgâh, ibadet usulü, kurban boğazlanacak yer, bir adamın alıştığı yer anlamlarına gelen mensek devam

terimler Metaf:Tavaf edilen yer anlamına gelir. Mescid-i Haram içerisinde, Kâ'be'nin etrafında tavaf etmek için t devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın