Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerMerhamet: Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acımak, esirgemek, korumak, bağışlamak, iyilik etmek

  terimlerMerruzzahran: Mekke'ye 16 km uzaklıktaki bir vadi adı.

  terimlerMersiye: Ağıt.

  terimlerMerve: Mekke'de Kâbe'nin yakınlarında bulunan iki küçük tepeden biri.

  terimlerMerzegan: Cehennem, Mezar.

  terimlerMes'a: Hac veya umre yapan kimselerin, Safa ile Merve arasında, sa'y ettikleri yere verilen isimdir.

  terimlerMes'a: Hac veya umre yapan kimselerin, Safa ile Merve arasında, sa'y ettikleri yere verilen isimdir.

  terimlerMesaj: Haber, bildiri.

  terimlerMesbuk: Namaza sonradan yetişen kişidir.

  terimlerMescid-i Aksâ: En uzak mescid demektir. Mescid-i Aksâ, Küdüs'dedir. İlk kıblemizdir. Beyti Makdis (kutsal ev) ismiyle de anılan ve Mescid-i Haram'dan sonra yer

  terimlerMescid-i Haram: Mekke'de ortasında Kâbe'nin bulunduğu Cami-i Şeriftir.Halk arasında Harem-i Şerif de denir. Yer yüzünde ilk yapılan mesciddir (Müslim, Mesâ

  terimlerMescid-i Nebi: Medine'deki Peygamber mescidi, Hz. Peygamberin kabrinin bulunduğu mescit.

  terimlerMescid-i Nemîre: Mekke'de Arafat bölgesinin kuzey-batı tarafında Müzdelife istikametinde Urene vadisi sınırları içinde bulunan mescidîn adıdır. Hacda arefe

  terimlerMescidi Aksâ: Kudüste Süleyman (as) tarafından yaptırılmış olan ve müslümanların ilk kıblesi olan cami; Beyti Mukaddes, Beyti Makdis de denir.

  terimlerMescidi Harâm: Kâbe'yi de içine alan kutsal mekan.

  terimlerMescidi Kuba: Peygamber (sav)' in Medine'ye hicret ederken yaptığı ilk cami, Kuranı kerimde bu camiye Takva Mescidi denir.

  terimlerMescidi Nebevi: Peygamber (sav)' in Medine şehrinde iken yaptığı ilk mescit, ayrıca Peygamber (sav), Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in kabirleri burada bulunmaktadı

  terimlerMescit: Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanlar, genelde minaresiz, küçük camiler iç

  terimlerMesh: Bir şey üzerine el sürmek, abdestte yüzü ve elleri yıkadıktan sonra ıslak ellerle başın ön kısmına ve ayakların üzerine meshetmek, elle

  terimlerMest: Belli özellikleri olan ayağa giyilen ayakkabı cinsinden giyecek, mest üzerine meshetme süresi yolcu olmayanlar (mukim) için 24 saat, yolcular (s

  terimlerMeş'ar-i Harâm: Mekke'de, Arafat ile Mina arasında, Müzdelife'nin sonunda Kuzeh tepesinin civarına verilen isimdir. Bu yer, saygın olması ve burada haccın şiar

  terimlerMeşâir (Meşâiru'l-Hacc): İbadetgâh, ibadet usulü, kurban boğazlanacak yer, bir adamın alıştığı yer anlamlarına gelen mensek kelimesinin çoğulu olan menâsik, dini

  terimlerMetaf: Tavaf edilen yer anlamına gelir. Mescid-i Haram içerisinde, Kâ'be'nin etrafında tavaf etmek için tahsis edilen yeri ifade eder.

  terimlerMevali: Araplarca, Arap olmayan Müslümanlara verilen isim.

  terimlerMevlâ: 1- Allah, 2-Efendi, sahip, malik.

  terimlerMevlid: 1- Doğum zamanı demektir. Peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır. 2- Hz. Peygamber (sav)'in doğumu, miracı, vefat

  terimlerMevlid Gecesi: Peygamber (sav)' in dünyaya geldiği gece, Kameri aylardan 12 Rebiulevvel 571 Pazartesi

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   30 31 32 33 34 35 36   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1458

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın