Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Hz. Ali:İlk müslümanlardan, Peygamber (sav)' in amcası Ebu Talibin oğlu, Peygamber (sav)' in soyunun devam devam

terimler Hz. Ayşe:Peygamber (sav)'in hanımlarından birisi, Hz. Ebu Bekirin kızı. devam

terimler Hz. Bilal:Mekelilerce çok eziyet edilen müslümanlardan, ilk ezan okuyan sahabi. devam

terimler Hz. Ebû Bekir:Peygamber (sav) Efendimizin kayınpederi, hicretteki yol arkadaşı, Kuranı Kerimi kitap haline getir devam

terimler Hz. Fâtıma:Peygamber (sav)' in soyunun devam ettiği ve Peygamber (sav) Efendimizden sonra vefat eden kızı. devam

terimler Hz. Hacer:İbrahim (as)' ın hanımı. İsmail (as)' ın annesi, Safa ve Merve tepeleri arasında oğluna su bulmak devam

terimler Hz. Hamza:Peygamber (sav)' in Uhud savaşında şehid olan ve " Esedullah - Allahın Arslanı " lakabı verilen am devam

terimler Hz. Hasan:Peygamber (sav) in torunu. devam

terimler Hz. Hatice:Peygamber (sav)' in mübarek eşi, İlk müslümanlardandır ve Medineye hicretten önce vefat etmiştir. devam

terimler Hz. Hüseyin:Peygamber (sav) in torunu. devam

terimler Hz. Îsa:Yahudilere peygamber olarak gönderilmiş olan ve babasız olarak annesi Hz. Meryemden dünyaya gelen, devam

terimler Hz. Osman:Kuranı Kerimi çoğaltan 3. Halife, Peygamberimizin damadı, kendisine " Zinnureyn - iki nur sahibi " devam

terimler Hz. Ömer:Peygamber (sav)' i öldürmek üzere yola çıkan ve müslüman olan, adaletiyle meşhur, Peygamber (sav) devam

terimler Hz. Rukiye:Peygamber (sav)' in kızlarından birisi. devam

terimler Hz. Ümmü Gülsüm:Peygamber (sav)' in kızlarından birisi. devam

terimler Hz. Zeyd b. Hârise:Peygamber (sav)' in azat ettiği kölesi, Mute savaşında şehit olmuştur. devam

terimler Hz. Zeyneb:Peygamber (sav)' in kızlarından birisi. devam

terimler Irk:1-Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu. 2-Soy. devam

terimler Israr:Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma. devam

terimler Israr etmek:1. Bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek. 2. Çok istemek. devam

terimler Itrî:Salatı Ümmiye ve Teşrik tekbirlerini besteleyen ünlü Türk sanatkarı. devam

terimler Itriyat:(sürünülecek) Güzel kokular. devam

terimler Iztıba:Sözlükte bir şeyi koltuğun altına sokmak anlamına gelen ıztıbâ, peşinden sa'y yapılacak tavafta e devam

terimler İbadet:İbadet etmek, dinin emirlerini yerine getirmektir. İbadet, sözlükte boyun eğmek, kulluk etmek deme devam

terimler İblis:Şeytan. devam

terimler İbni Sina:D.Ö. 980-1037 Dünyadaki bütün ilim çevreleri tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en değerli alimler devam

terimler İbrâhim (as):Kâbeyi yapan peygamber, Peygamber (sav)' in soyu bu peygambere kadar uzanır. devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın