Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerHz. Ali: İlk müslümanlardan, Peygamber (sav)' in amcası Ebu Talibin oğlu, Peygamber (sav)' in soyunun devam ettiği damadı, dördüncü halife.

  terimlerHz. Ayşe: Peygamber (sav)'in hanımlarından birisi, Hz. Ebu Bekirin kızı.

  terimlerHz. Bilal: Mekelilerce çok eziyet edilen müslümanlardan, ilk ezan okuyan sahabi.

  terimlerHz. Ebû Bekir: Peygamber (sav) Efendimizin kayınpederi, hicretteki yol arkadaşı, Kuranı Kerimi kitap haline getiren ilk halife.

  terimlerHz. Fâtıma: Peygamber (sav)' in soyunun devam ettiği ve Peygamber (sav) Efendimizden sonra vefat eden kızı.

  terimlerHz. Hacer: İbrahim (as)' ın hanımı. İsmail (as)' ın annesi, Safa ve Merve tepeleri arasında oğluna su bulmak için koşan kişi

  terimlerHz. Hamza: Peygamber (sav)' in Uhud savaşında şehid olan ve " Esedullah - Allahın Arslanı " lakabı verilen amcası

  terimlerHz. Hasan: Peygamber (sav) in torunu.

  terimlerHz. Hatice: Peygamber (sav)' in mübarek eşi, İlk müslümanlardandır ve Medineye hicretten önce vefat etmiştir. Peygamber (sav)' in bu evlilikten 6 çocukla

  terimlerHz. Hüseyin: Peygamber (sav) in torunu.

  terimlerHz. Îsa: Yahudilere peygamber olarak gönderilmiş olan ve babasız olarak annesi Hz. Meryemden dünyaya gelen, bebekliğinde konuşan, Kutsal kitap olarak İn

  terimlerHz. Osman: Kuranı Kerimi çoğaltan 3. Halife, Peygamberimizin damadı, kendisine " Zinnureyn - iki nur sahibi " lakabı verilmiştir.

  terimlerHz. Ömer: Peygamber (sav)' i öldürmek üzere yola çıkan ve müslüman olan, adaletiyle meşhur, Peygamber (sav) Efendimizin kayınpederi olan üçüncü hal

  terimlerHz. Rukiye: Peygamber (sav)' in kızlarından birisi.

  terimlerHz. Ümmü Gülsüm: Peygamber (sav)' in kızlarından birisi.

  terimlerHz. Zeyd b. Hârise: Peygamber (sav)' in azat ettiği kölesi, Mute savaşında şehit olmuştur.

  terimlerHz. Zeyneb: Peygamber (sav)' in kızlarından birisi.

  terimlerIrk: 1-Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu. 2-Soy.

  terimlerIsrar: Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma.

  terimlerIsrar etmek: 1. Bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek. 2. Çok istemek.

  terimlerItrî: Salatı Ümmiye ve Teşrik tekbirlerini besteleyen ünlü Türk sanatkarı.

  terimlerItriyat: (sürünülecek) Güzel kokular.

  terimlerIztıba: Sözlükte bir şeyi koltuğun altına sokmak anlamına gelen ıztıbâ, peşinden sa'y yapılacak tavafta erkeklerin omuzlarına aldıkları "rida"n

  terimlerİbadet: İbadet etmek, dinin emirlerini yerine getirmektir. İbadet, sözlükte boyun eğmek, kulluk etmek demektir. Rabbimize kulluk etmemizin, onu sevmemizi

  terimlerİblis: Şeytan.

  terimlerİbni Sina: D.Ö. 980-1037 Dünyadaki bütün ilim çevreleri tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en değerli alimlerinden biri olarak kabul edilen İbni Sin

  terimlerİbrâhim (as): Kâbeyi yapan peygamber, Peygamber (sav)' in soyu bu peygambere kadar uzanır.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   19 20 21 22 23 24 25   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın