Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Hilye-i Şerif:Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserlere verilen addır. "Hilye-i Saâde devam

terimler Himaye:1- Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk. 2- Kayırma, elinden tutma. devam

terimler Hinduizm:İneğin kutsal kabul edildiği, karma ve tenasüh inancının görüldüğü hintlilerin dini devam

terimler Hira:İlk vahyin geldiği mağara. devam

terimler Hitan:Erkek çocukların sünnet ettirilmesidir. devam

terimler Hizp:Kur'an-ı Kerim'in beş sayfalık her bir bölümü. devam

terimler Hoşgörü:Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans. devam

terimler Hudeybiye:Mekke'nin kuzeybatısında bir yer adı. Hz. Peygamberin Mekkeli müşriklerle antlaşma yaptığı yerin a devam

terimler Hudeybiye Barışı:Mekkeli Müşriklerle 628 tarihinde yapılan anlaşma. devam

terimler Hukuk:Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze. devam

terimler Hul' Talâkı:Kocasına meyli olmayan ve kendi mihrini veya başka bir malını ona bağışlayarak boşanmak isteyen ka devam

terimler Hulle:Cennet elbisesidir. devam

terimler Humma:1- Ateşli hastalık. 2- Sıtma. devam

terimler Humus:Beşte bir; özel yerlerde masraf edilmesi gereken yedi şeyin (kazanç, maden, define...) beşte biri. devam

terimler Humus Yılı:İnsanın her yıl kazandığı malları hesaplayıp, humusunu çıkarması için belirlediği gün. Bir insan b devam

terimler Huneyn:Taif yolu üzerinde Mekke'ye 36 km uzaklıkta bulunan dağlık ve vadilerden meydana gelen engebeli bi devam

terimler Hurâfe:Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır. Dine sonrad devam

terimler Hurûc-i Bi sun'ıhi:Namazdan kişinin kendi iradesiyle ayrılması demektir. devam

terimler Huşu:1- Allah'a boyun eğme. Allah'a karşı korku ile karışık sevgiden gelen edepli bir hal. 2- Gönlü devam

terimler Hutbe:Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dinî konularda aydınlatmak üzere hatib tarafın devam

terimler Hübel:Cahilliye Döneminde Arapların Şam'dan getirdikleri Arabistan'da bulunan en büyük put. devam

terimler Hüccet:Delil demektir. devam

terimler Hürmet:Saygı; bir kimseye, bir şeye karşı dik- katli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu. devam

terimler Hürmet-i musahere:Evlilik akrabalığından dolayı meydana gelen evlenme yasağına denir. Örneğin; bir kimse bir kadınla devam

terimler Hüsnü Hat:Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına verilen isim. devam

terimler Hüsran:Beklenilen şeyin elde edilememesi yüzünden duyulan acı. devam

terimler Hüzün Yılı:Ebu Talip ve Peygamber (sav)' in mübarek eşi Hz. Haticenin vefat ettiği yıla verilen isim. devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın