Yazılı Sınav Soruları

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerHilye-i Şerif: Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserlere verilen addır. "Hilye-i Saâdet" de denir.

  terimlerHimaye: 1- Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk. 2- Kayırma, elinden tutma.

  terimlerHinduizm: İneğin kutsal kabul edildiği, karma ve tenasüh inancının görüldüğü hintlilerin dini

  terimlerHira: İlk vahyin geldiği mağara.

  terimlerHitan: Erkek çocukların sünnet ettirilmesidir.

  terimlerHizp: Kur'an-ı Kerim'in beş sayfalık her bir bölümü.

  terimlerHoşgörü: Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

  terimlerHudeybiye: Mekke'nin kuzeybatısında bir yer adı. Hz. Peygamberin Mekkeli müşriklerle antlaşma yaptığı yerin adı.

  terimlerHudeybiye Barışı: Mekkeli Müşriklerle 628 tarihinde yapılan anlaşma.

  terimlerHukuk: Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze.

  terimlerHul' Talâkı: Kocasına meyli olmayan ve kendi mihrini veya başka bir malını ona bağışlayarak boşanmak isteyen kadının talâkı.

  terimlerHulle: Cennet elbisesidir.

  terimlerHumma: 1- Ateşli hastalık. 2- Sıtma.

  terimlerHumus: Beşte bir; özel yerlerde masraf edilmesi gereken yedi şeyin (kazanç, maden, define...) beşte biri.

  terimlerHumus Yılı: İnsanın her yıl kazandığı malları hesaplayıp, humusunu çıkarması için belirlediği gün. Bir insan bulûğ çağına erdikten sonra namaz

  terimlerHuneyn: Taif yolu üzerinde Mekke'ye 36 km uzaklıkta bulunan dağlık ve vadilerden meydana gelen engebeli bir yer adı.

  terimlerHurâfe: Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır. Dine sonradan girmiş uydurma, boş inanç. Çarpık davr

  terimlerHurûc-i Bi sun'ıhi: Namazdan kişinin kendi iradesiyle ayrılması demektir.

  terimlerHuşu: 1- Allah'a boyun eğme. Allah'a karşı korku ile karışık sevgiden gelen edepli bir hal. 2- Gönlü korku ve saygı ile dolu olma. 3- İtaat

  terimlerHutbe: Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dinî konularda aydınlatmak üzere hatib tarafından minberde okunan dua ve verilen öğüt.

  terimlerHübel: Cahilliye Döneminde Arapların Şam'dan getirdikleri Arabistan'da bulunan en büyük put.

  terimlerHüccet: Delil demektir.

  terimlerHürmet: Saygı; bir kimseye, bir şeye karşı dik- katli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

  terimlerHürmet-i musahere: Evlilik akrabalığından dolayı meydana gelen evlenme yasağına denir. Örneğin; bir kimse bir kadınla evlenince o kadının kızı ile annesi ke

  terimlerHüsnü Hat: Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına verilen isim.

  terimlerHüsran: Beklenilen şeyin elde edilememesi yüzünden duyulan acı.

  terimlerHüzün Yılı: Ebu Talip ve Peygamber (sav)' in mübarek eşi Hz. Haticenin vefat ettiği yıla verilen isim.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   18 19 20 21 22 23 24   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın