Eğitim Sitesi

Din Felsefesi Nedir? Din Felsefesi Hakkında Kısaca Bilgi

Din Felsefesi Terimi Hakkında Bilgiler

Din FelsefesiFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Din Felsefesi:
Dinin temel iddiaları hakkında akli,tarafsız,kapsamlı,tutarlı ve eleştirici bir tarzda düşünmek.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Yorumlama: Sembolleştirilmiş önermelere belli bir doğruluk değeri kazandıran anlam belirleme işlemi. devam et

  box Heyecan: 1- Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi nedenlerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu dönemine heyecan denir. 2- Olumlu veya ol devam et

  box Pekiştirme: Koşullu tepkinin sönmemesi için koşullu tepkiyi oluşturan uyarıcının tekrarlanması. devam et

  box Oligarşi: Hakimiyetin bir gruba veya bir sınıfa ait olduğu devlet yönetim şekli. devam et

  box Yararcılık: Genel İktisadi bir öğreti, bir siyaset felsefesi ve toplum teorisi olarak iyinin mutluluk ya da hazza ve dolayısıyla da doğruya eşit olduğu görüşü. devam et

  box Sonuç: Öncüllerden zorunlu olarak çıkan önerme. devam et

  box Unutma: Önceden kazanılan bilgi ve becerilerin bellekteki izlerinin zamanla aşınması ya da silinmesidir. devam et

  box Varsayım: İrdelenmeksizin doğru sayılan ilke, önerme ya da ön dayanak. devam et