Eğitim Sitesi

Dilek Kipleri Nedir? Dilek Kipleri Hakkında Kısaca Bilgi

Dilek Kipleri Terimi Hakkında Bilgiler

Dilek KipleriTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Dilek Kipleri:
Eyleme eklenerek ona dilek anlamı katan ekler.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Yeti: 1- İnsanda bulunan bir şeyi yapabilme gücü. 2- Bellek, usa vurma, algılama ya da imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinin herhangi bi devam et

  box Eklemeli Dil: Sözcük sonuna veya başına ek alan dil. devam et

  box Ünlü Değişimi: "ben" ve "sen" zamirlerinin "bana" ve "sana" biçimine dönüşmesi. devam et

  box Belirsiz Ad Tamlaması: Tamlayanı ilgi durumu eki almadan kurulmuş olan tamlamalar belirsiz bir ad veya belirsiz bir kavramı gösterdikleri için belirsiz ad tamlaması olarak a devam et

  box Buyruk Kipi: Emir Kipi. Eylemin yapılıp yapılmamasını kesin olarak buyuran kip. devam et

  box Gerileyici Ünsüz Benzeşmesi: "b" ünsüzünün sözcük içlerinde kendisinden önce gelen "n" ünsüzünü "m"ye çevirmesi. devam et

  box Grafik: Bir olayın, niceliğin çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş şekil. devam et

  box Konu: Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum. Mevzu. devam et