Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

terimler Sohbet:Söyleşi. Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat tür devam

terimler Söyleşi (Sohbet):Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gi devam

terimler Söylev:Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, çoşkulu ve güzel söz, nutuk devam

terimler Suflör:Tiyatroda, kuliste bulunarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı. devam

terimler Sunum:Yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; l devam

terimler Şahıs:Hikâye, roman, masal ve tiyatro gibi eserlerde anlatılan/sahnelenen olayları var eden ve yaşayan i devam

terimler Şifre:İletişimi sağlayan işaretler sistemi. devam

terimler Şiiriyet İşlevi:İletinin, iletisi kendinde olan işlevi. devam

terimler Şiirsel İşlev:İletinin, iletisi kendinde olan işlevi. devam

terimler Tarihi Roman:Tarihi dönemleri ve tarihteki ünlü kişileri yansıtan romanlardır. Örnek : Namık Kemal (Cezmi), devam

terimler Tartışma:Bir sorunun sözlü veya yazılı olarak, bazen de sertçe savunulması. devam

terimler Tekzip:Yalanlama. devam

terimler Tema:Öğretici veya edebi bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş. devam

terimler Temsil:Bir tiyatro eserinin oynanması. devam

terimler Tezkire:Klasik İslam edebiyatlarında ünlü olmuş kişilerin-özellikle şairler-biyografilerini ve sanatçı kiş devam

terimler Tip:Kendine has bireysel nitelikleri ile değil, herhangi bir sınıfın, grubun veya meslek mensuplarının devam

terimler Tirat:Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler. devam

terimler Tiyatro:1. İnsan ve toplum yaşamının çelişkilerini, karşıtlıklarını; insanın insanla, doğal ve toplumsal ç devam

terimler Töre Romanı:Bir toplumun belli bir dönem ve çevre içindeki gelenek ve göreneklerini yansıtan romanlardır. devam

terimler Trajedi:Konusunu efsanelerden veya tarihsel olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan tiyatro türü. devam

terimler Tutarlılık:Kişinin anlattıklarının önceki anlattıklarıyla çelişmemesi. devam

terimler Tür:Çeşit, cins. devam

terimler Ünlem:Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida. devam

terimler Üslup:Anlatma, oluş, değiş veya yapış biçimi, tarz. devam

terimler Vodvil(Entrika komedisi):Yalnızca güldürme amacı güden, karmaşık olaylar ve yanlış anlamalar üzerine kurulan, beklenmedik b devam

terimler Yalınlık:1- Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım. 2- Bir anlatımın her türlü s devam

terimler Yapay(Suni)Destan:Yazarı belli olan, daha yakın zamanda yazılan ve olağanüstü durumlara daha az yer veren destan tür devam

DİĞER SAYFALAR:

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 193

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın