Yazılı Sınav Soruları

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

  terimlerSohbet: Söyleşi. Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat türü.

  terimlerSöyleşi (Sohbet): Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yaz

  terimlerSöylev: Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, çoşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe.

  terimlerSuflör: Tiyatroda, kuliste bulunarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.

  terimlerSunum: Yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuvar araştırmalarını sunan, an

  terimlerŞahıs: Hikâye, roman, masal ve tiyatro gibi eserlerde anlatılan/sahnelenen olayları var eden ve yaşayan insan ve insan hüviyetine büründürülmüş va

  terimlerŞifre: İletişimi sağlayan işaretler sistemi.

  terimlerŞiiriyet İşlevi: İletinin, iletisi kendinde olan işlevi.

  terimlerŞiirsel İşlev: İletinin, iletisi kendinde olan işlevi.

  terimlerTarihi Roman: Tarihi dönemleri ve tarihteki ünlü kişileri yansıtan romanlardır. Örnek : Namık Kemal (Cezmi), Mithat Cemal Kuntay (Üç İstanbul), Nahit

  terimlerTartışma: Bir sorunun sözlü veya yazılı olarak, bazen de sertçe savunulması.

  terimlerTekzip: Yalanlama.

  terimlerTema: Öğretici veya edebi bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş.

  terimlerTemsil: Bir tiyatro eserinin oynanması.

  terimlerTezkire: Klasik İslam edebiyatlarında ünlü olmuş kişilerin-özellikle şairler-biyografilerini ve sanatçı kişiliklerini anlatıp çalışmalardan örn

  terimlerTip: Kendine has bireysel nitelikleri ile değil, herhangi bir sınıfın, grubun veya meslek mensuplarının ortak değer ve niteliklerini şahsında taş

  terimlerTirat: Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler.

  terimlerTiyatro: 1. İnsan ve toplum yaşamının çelişkilerini, karşıtlıklarını; insanın insanla, doğal ve toplumsal çevreyle ilişkilerini, çatışmaları

  terimlerTöre Romanı: Bir toplumun belli bir dönem ve çevre içindeki gelenek ve göreneklerini yansıtan romanlardır. Örnek : Halide Edip Adıvar (Sinekli Bakkal).

  terimlerTrajedi: Konusunu efsanelerden veya tarihsel olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan tiyatro türü.

  terimlerTutarlılık: Kişinin anlattıklarının önceki anlattıklarıyla çelişmemesi.

  terimlerTür: Çeşit, cins.

  terimlerÜnlem: Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida.

  terimlerÜslup: Anlatma, oluş, değiş veya yapış biçimi, tarz.

  terimlerVodvil(Entrika komedisi): Yalnızca güldürme amacı güden, karmaşık olaylar ve yanlış anlamalar üzerine kurulan, beklenmedik bir şekilde biten komedi türüdür.

  terimlerYalınlık: 1- Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım. 2- Bir anlatımın her türlü süsten ve özentiden arındırılmış olm

  terimlerYapay(Suni)Destan: Yazarı belli olan, daha yakın zamanda yazılan ve olağanüstü durumlara daha az yer veren destan türüdür.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 193

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın