eğitim sitesi

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

  terimlerÖzel Mektup: Akraba ve dost gibi yakın çevredeki insanlara yazılan mektup çeşididir. Bu tür mektuplarda doğal ve samimi anlatım ön plândadır.

  terimlerÖzne: Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail.

  terimlerÖznel: Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsi, subjektif.

  terimlerPandomim(mim): Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri anlatmaya yarayan tiyatro çeşididir.

  terimlerPanel: Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, açık oturum.

  terimlerParodi: Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki

  terimlerPerde: Tiyatro eserinde perdenin açılmasından kapanmasına kadar geçen olaylardan oluşan bölüm.

  terimlerPolisiye Roman: Bir cinayeti, bir suçu aydınlatmayı, suçluyu ortaya çıkarmayı konu alan roman türüdür. Örnek : Edgar Allen Poe, Sir Arthur Conan Doyle (

  terimlerPortre: Bir kişiyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebi yazılara denir.

  terimlerPostmodernizim: 1- Sanatla gündelik yaşam arasındaki sınırları silme, elit ve popüler kültürle, farklı sanat biçimleri arasındaki geleneksel ayrımları a

  terimlerPsikolojik Roman: İnsan ruhunu derinlemesine inceleyen romanlardır. Örnek : Mehmet Rauf (Eylül), Peyami Safa (9.Hariciye Koğuşu) ve (Bir Tereddüdün Romanı)

  terimlerRealizm: 1- XIX. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan, gerçeği olduğu gibi aktarma yolunu tutan bir edebiyat akımı. 2- Sanatçının estetik ilgile

  terimlerRejisör: Sinema ve tiyatroda, eserin sahneleninceye veya seyirci önüne çıkıncaya kadar geçirdiği her anı yöneten kimse; yönetmen.

  terimlerResmi Mektup: Resmî dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî yazılarla; bunların, vatandaşların başvurularına

  terimlerRitim: Şiirde hecelerin vurgu, uzunluk, yükseklik gibi ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde yinelenmesinden doğan ses uyarlığı.

  terimlerRoman: Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları yer ve zaman belirterek bir kurgu içinde anlatan, öyküden daha uzun yazılara roman denir.

  terimlerRomantizm: XVIII. Yüzyılın sonunda başlayan, duygu, coşku, imge ve fanteziye ağırlık veren sanat akımı.

  terimlerRöportaj: 1. Gazetecilerin bir yeri, bir kurumu ziyaret ederek o yerin özelliklerini, orada gördüklerini, kişisel düşünceleriyle birleştirip fotoğrafla

  terimlerSahne: 1- Tiyatro sahnesi. 2- Bir perdelik bölüm içinde, kişilerin girip çıkmasıyla değişen topluluk, meclis.

  terimlerSanat: Bir duygu, tasarı, güzellik vb. nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan benzersiz ürünler.

  terimlerSempozyum: Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı, bilgi şöleni.

  terimlerSenaryo: Bir oyunun ve filmin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı metindir.

  terimlerSerüven(Macera) Romanı: Okuru heyecanlandırıp gerilim içinde tutacak olağanüstü nitelikli olaylar üzerine kurulan romanlardır. Örnek : Daniel (Defoe Robinson Crus

  terimlerSeyahat: Yolculuk, gezi.

  terimlerSıfat: Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, ön ad.

  terimlerSkeç: Kısa yazılmış, güldürme amaçlı oyun.

  terimlerSlayt: Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü görüntü.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 193

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın