Eğitim Sitesi

Dil Ötesi İşlevi Nedir? Dil Ötesi İşlevi Hakkında Kısaca Bilgi

Dil Ötesi İşlevi Terimi Hakkında Bilgiler

Dil Ötesi İşleviDil ve Anlatım Terimi Olarak Dil Ötesi İşlevi:
İletinin, dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmesi.

 

  Benzer Dil ve Anlatım Terimleri:

  box Skeç: Kısa yazılmış, güldürme amaçlı oyun. devam et

  box İçerik: Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü. devam et

  box Anlamlama: Varlık, olay, duygu, düşünce ve hayalleri ses bileşimiyle simge hâline getirip kavramlaştırma. devam et

  box Fabl: 1. Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum hikaye, öykünce. 2. İnsanlar arasında cereyan eden devam et

  box Münazara: Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma. devam et

  box Eleştiri(Tenkit): Bir sanat eserinin olumlu ya da olumsuz yanlarını somut verilere dayanarak yargılayıp eserin gerçek değerini ortaya koymak amacıyla yazılan yazı türüd devam et

  box Yapay(Suni)Destan: Yazarı belli olan, daha yakın zamanda yazılan ve olağanüstü durumlara daha az yer veren destan türüdür. devam et

  box Vodvil(Entrika komedisi): Yalnızca güldürme amacı güden, karmaşık olaylar ve yanlış anlamalar üzerine kurulan, beklenmedik bir şekilde biten komedi türüdür. devam et