Eğitim Sitesi

Dil Ötesi İşlevi Nedir? Dil Ötesi İşlevi Hakkında Kısaca Bilgi

Dil Ötesi İşlevi Terimi Hakkında Bilgiler

Dil Ötesi İşleviDil ve Anlatım Terimi Olarak Dil Ötesi İşlevi:
İletinin, dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmesi.

 

  Benzer Dil ve Anlatım Terimleri:

  box Monolog: Bir kişinin tek başına konuşması. devam et

  box Forum: Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı. Panelin devamında yapılan, dinleyicilerin de tartış-maya katıldığı konuşmalardır. For devam et

  box Operet: Yergi içerikli, konuşmalı ve şarkılı bölümleri birbirini izleyen hafif eğlenceli oyun. devam et

  box Olay Örgüsü: Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, sebep-sonuç ilkesine bağlı bir biçimde oluşturdukları organik bütünlük. devam et

  box Melodram: Bestelenmiş dramdır. devam et

  box Alıcı: Kaynaktan gelen mesajın iletici, araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişi. devam et

  box Panel: Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, açık oturum. devam et

  box Destan: 1- Bir milletin yaşadığı olağanüstü olay ve durumları, savaşları, kahramanlıkları, göç, yangın, felaket, zafer gibi toplumu derinden etkileyen tarihi devam et