Eğitim Sitesi

Devrimcilik Nedir? Devrimcilik Hakkında Kısaca Bilgi

Devrimcilik Terimi Hakkında Bilgiler

DevrimcilikTarih Terimi Olarak Devrimcilik:
Dil devriminin ilk yıllarında inkılapçıık daha sonraki yıllarda ihtilalcilik olarak kullanılmıştır. Bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde yenileştirmesi demektir. Atatürkçülüğün altı temel ilkesinden biridir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Şimşirlik: Sarayda babası ölmüş şehzadelerin yaşadığı yer, kafes. devam et

  box Lehçe (Diyalekt): Bir anadilin tarihsel, toplumsal, bölgesel ve kültürel nedenlerle ses, yapı ve sözdizimi yönlerinden oldukça büyük farklılıklar gösteren kolu. devam et

  box Fetva: 1-İslam hukukuyla ilgili bir konunun, bir sorunun dinsel hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislamca ya da müftüce verilen hükümdür. 2 devam et

  box Vaftiz: Hristiyanlıkta genellikle belli bir yaşa gelen çocuğa uygulanan, ilk günahı silmek ve Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan işlemdir. Ayin düzeni ve bi devam et

  box İslambol: İstanbul'a verilen adlardan biri. devam et

  box Şia: İslamiyette Hz. Ali yandaşlarına verilen ad. devam et

  box Devletçilik: Ekonomik ve toplumsal bütün görevlerin ve eylemlerin devlet tarafından yönetimidir. Devletçilik düşüncesi özellikle ulusal ekonomiyi koruyuculuk ve sa devam et

  box İhtişam: Büyüklük, gösterişlilik, görkem. (Muhteşem: Görkemli) devam et