Eğitim Sitesi

Devretmek Nedir? Devretmek Hakkında Kısaca Bilgi

Devretmek Terimi Hakkında Bilgiler

DevretmekHukuk Terimi Olarak Devretmek:
Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kazandırıcı Zamanaşımı: Kanunun belirlediği sürenin geçmesiyle ve belli şartlarla bir kimseye mülkiyet ve başkaca bir ayni hak kazandıran zamanaşımı. devam et

  box Muktazi: gerekli devam et

  box Adi Şirket: iki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık. devam et

  box Görevsizlik Kararı: Yargıcın bir davada mahkemeyi görev alanında bulmaması. devam et

  box Delil: Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta, işaret, kanıt; tanıt; ipucu. devam et

  box Mukayyit: Kayıt işlemlerini yapan kimse devam et

  box Haksız Fiil Sorumluluğu: Hukuken uyulması zorunlu olan hakkın çiğnenmesi sonucunda ortaya çıkan sorumluluk. devam et

  box İnşâî: İnşaya, yapıya ait devam et