Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Devlet Yolu Nedir? Devlet Yolu Hakkında Kısaca Bilgi

Devlet Yolu Terimi Hakkında Bilgiler

Devlet YoluTrafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Devlet Yolu:
Önemli bölge ve il merkezlerini deniz, hava ve demiryolu istasyon, iskele, liman ve alanlarını birbirine bağlayan birinci derecede anayollardır.

 

  Benzer Trafik ve İlk Yardım Terimleri:

  box Karayolu Sınır Çizgisi: Yolun sağ ve sol taraflarında bulunan ve yolun sınırlarını belirten çizgidir. Kamulaştırma yoluyla veya kanunlarla kamuya terk veya tahsis edilmiş kar devam et

  box Mecburi: Zorunlu. devam et

  box Teknik: Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. devam et

  box Komisyon: Bir işte aracılık yapan kimseye bırakılan yüzde. devam et

  box Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere "Motorlu Taşıt", insan ve hayvan gücü ile yürütü devam et

  box Ceza: Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için kurallara aykırı davranışlarda bulunanlara, yetkililerce uygulanan yasaların öngördüğü yaptırım ya devam et

  box Personel Servis Aracı: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs devam et

  box Tutanak: Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası. devam et