Eğitim Sitesi

Devamlı Pekiştirme Nedir? Devamlı Pekiştirme Hakkında Kısaca Bilgi

Devamlı Pekiştirme Terimi Hakkında Bilgiler

Devamlı PekiştirmeFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Devamlı Pekiştirme:
Doğru davranımın her yapılışında pekiştirilmesi.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Hiçlik: 1- Gerçekteki belirlenimlerin, özelliklerin, durumların ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı (göreli hiçlik). 2- Varlığın eksikliği, devam et

  box Tekel: Bir malın yapımının tek bir firmanın elinde bulunmasıdır. Firma malın değeri, üretimi ve sunumu ile ilgili tek söz sahibidir. devam et

  box Bilinçaltı Süreçler: Kişinin farkında olmadığı psikolojik süreç ya da olaylar. devam et

  box Tutarlılık: 1- Akıl ve mantık ilkeleri ile uyumlu olma(Akla mantığa uygunluk) 2- En az bir yorumlaması doğru olan önermelerin özelliği. devam et

  box Yararcılık: Genel İktisadi bir öğreti, bir siyaset felsefesi ve toplum teorisi olarak iyinin mutluluk ya da hazza ve dolayısıyla da doğruya eşit olduğu görüşü. devam et

  box İçgüdü: Öğrenilmeden yapılan, niçin yapıldığının bilincinde olunmayan, türün tüm bireylerinde bulunan kalıtsal davranışlara içgüdü denir. devam et

  box İyi: Toplumca yapılması istenilen, arzu edilen şeydir. devam et

  box İhlal: 1- Bozma, zarar verme. 2- Yasa ve düzene uymama. devam et