Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Despotluk (Despotizim) Nedir? Despotluk (Despotizim) Hakkında Kısaca Bilgi

Despotluk (Despotizim) Terimi Hakkında Bilgiler

Despotluk (Despotizim)Tarih Terimi Olarak Despotluk (Despotizim):
Bir bölgeyi ya da ülkeyi zorla, baskıyla ve keyfi olarak yönetme anlayışı.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Çelebi: Önceleri Mevlevî tarikatının başında bulunan kimseye denirdi. Osmanlı şehzadeleri için de kullanılmış bir unvandır. Daha sonra şair, müzisyen ve padiş devam et

  box İbka: Bir yıl için tayinleri yapılan memurlardan, bu süre bitmeden, hizmetleri beğenilenlerin yeniden bir yıl içinde yerlerinde kalmalarını sağlayan izin. devam et

  box Kaynak (belge): Tarihi bir olayı doğru olarak anlamaya yarayan her türlü malzeme. devam et

  box Serpuş: Osmanlı devlet adamlarının kullanmış olduğu bir tür başlık. devam et

  box Yakındoğu: Avrupa'ya göre Akdeniz'in doğu kıyısında yer alan ve Ortadoğu ülkelerinden Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail ve Mısır'ın içinde bulunduğu coğrafya bölgesi devam et

  box Babek: IX. yüzyıl'da Arap-İslam Devleti'nin Abbasiler Devri'nde devlete karşı ayaklanarak Azerbaycan'ı egemenliği altına alan, insanların he devam et

  box Tat: Türklerin egemen oldukları terlerde yaşayan İranlı, Kürt ya da Arap soyundan olan kimselere ya d atopluluklara verilen ad. devam et

  box Anayasa Mahkemesi: Yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevlien yüksek yargı organı. Başka mahkemelerden farklı olarak, yalnızca yargı hak ve yetkisini kullan devam et