Eğitim Sitesi

Despotluk (Despotizim) Nedir? Despotluk (Despotizim) Hakkında Kısaca Bilgi

Despotluk (Despotizim) Terimi Hakkında Bilgiler

Despotluk (Despotizim)Tarih Terimi Olarak Despotluk (Despotizim):
Bir bölgeyi ya da ülkeyi zorla, baskıyla ve keyfi olarak yönetme anlayışı.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Oditoryum: Antik Roma'da ozanları dinlemek üzere toplanılan yer. devam et

  box Reşit: Ergin. devam et

  box Kölemen: Çerkez kölelerden ve bunların soyundan gelenlerde, Kıpçak Türklerinden Mısır'da ve Trablusgarp'ta meydana getirilen asker. Memlûk devam et

  box Voyvoda: 1- Osmanlı İmparatorluğu'nun Eflak ve Boğdan beylerine verilen ad. 2- Boğdan ve Eflak eyaletlerinin başında bulunan ve genellikle o ülkelerin haned devam et

  box Şamanizm: İnsanlığın en eski dinlerinden biri olan, Kuzey Asya'daki ve Orta Asya'daki Türkler arasında en eski çağlardan günümüze değin süregelen, doğaya tapma, devam et

  box Federalizm: İki ya da daha çok devletin, ayrı ayrı bağımsız olmakla birlikte, kendi gönüllü katılımlarıyla tek bir devlet durumunda birleşmeleri biçimindeki siyas devam et

  box Sıkıyönetim: Savaş durumu, ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda, yurtta güvenliğin sağlanması korunması için, ordunun yardımıyla sağlanan ve özgürlükleri geçici ol devam et

  box Kaftan: Değerli kumaştan ve genellikle ipekten yapılan uzun, süslü elbise. Osmanlı devrinde önemli hizmetler görenleri ödüllendirmek için hediye edilen özel b devam et