Eğitim Sitesi

Derogasyon Nedir? Derogasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Derogasyon Terimi Hakkında Bilgiler

DerogasyonHukuk Terimi Olarak Derogasyon:
Ayrıklık

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Nâfıa: bayındırlık işleri devam et

  box Haczetmek: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun geçim ve mesleğinde gerekli olan şeyler dışında kalan para, aylık veya malına icra dairesi el koymak. devam et

  box Pey Akçesi: Ön ödeme devam et

  box Mukarrerat: kararlar; kararlaştırılan şeyler devam et

  box Muaraza: çekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi; kavga devam et

  box Yeni arazi teşekkülü: Kimsenin mülkiyetinde olmayan yerlerde birikme, dolma, kayma ya da kamunun malı olan akarsuların yatak veya seviyelerinin değişmesi gibi olaylarla olu devam et

  box Adem-i ifâ: Yapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememek devam et

  box Memur: kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan kişilerdir. devam et