Eğitim Sitesi

Derişim (Konsantrasyon) Nedir? Derişim (Konsantrasyon) Hakkında Kısaca Bilgi

Derişim (Konsantrasyon) Terimi Hakkında Bilgiler

Derişim (Konsantrasyon)Kimya Terimi Olarak Derişim (Konsantrasyon):
Bir çözeltinin veya çözücünün birim hacminde veya birim kütlesinde çözünmüş olan madde miktarı.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Geçiş Elementleri: 1-Periyodik cetveldeki B grubunu oluşturan ve hepsi metal olan elementler. 2-Periyodik sistemin orta kısmında bulunan ve bileşiklerinde, birden faz devam et

  box Akım Şiddeti: Elektrik yüklerinin akış hızı. devam et

  box İç enerji: Sistemin toplam enerjisi. devam et

  box Çözelti: İki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde tamamen çözünmesi sonucu oluşan homojen karışıma çözelti denir. devam et

  box Katalitik: Reaksiyon hızını değiştirmeyle ilgili olan. devam et

  box Henry Yasası: Sabit sıcaklıkta, belli miktar sıvıda çözünmüş gaz miktarıyla gazın kısmi basıncı arasındaki ilişkiyi veren yasa. devam et

  box Yanma Isısı: Katı ve sıvı yakacakların bir kilogramının, gaz yakacakların ise bir metreküpünün verdiği ısıya yanma ısısı denir. Yakıtların yanması sırasında kimyas devam et

  box Absorblama: Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması. devam et