Eğitim Sitesi

Derin Deniz Platformu Nedir? Derin Deniz Platformu Hakkında Kısaca Bilgi

Derin Deniz Platformu Terimi Hakkında Bilgiler

Derin Deniz PlatformuCoğrafya Terimi Olarak Derin Deniz Platformu:
Kıta yamaçları ile çevrelenmiş, ortalama derinliği 6000 m olan yeryüzünün en geniş bölümüdür.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Boğaz: Akarsuyun, iki düzlük arasında bulunan sert kütleyi derinlemesine aşındırması sonucunda oluşur. Vadi yamaçları dik, tabanı dardır. Akarsuyun yukarı bö devam et

  box Metamorfizma: Bir kayacın ilk oluştuğu ortamdan farklı bir ortamın etkisinde toplam kimyasal bileşimi bozulmadan katı durumlarını koruyarak sıcaklık, basınç gibi et devam et

  box Jeolojik Yapı: Yerin yapısı. devam et

  box Uluslararası Saat: İletişimin ve uluslararası ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için belirlenen saat değeridir. devam et

  box Besin Zinciri: Bitki, otçul hayvan ve etçil hayvan arasında besine dönüştürülen enerjinin organizmadan organizmaya geçişidir. devam et

  box Deniz Kıyısı: Kıyı Çizgisi. Denizlerin karalarla olan sınırı. devam et

  box Mikroklima: Dar iklim bölgesi. devam et

  box Türkiye'nin Matematiksel Konumu: Türkiye 36°-42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alır. devam et