Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Deoksiribonükleaz (DNAaz) Nedir? Deoksiribonükleaz (DNAaz) Hakkında Kısaca Bilgi

Deoksiribonükleaz (DNAaz) Terimi Hakkında Bilgiler

Deoksiribonükleaz (DNAaz)Biyoloji Terimi Olarak Deoksiribonükleaz (DNAaz):
DNA'daki fosfodiester bağlarını koparan, DNA'nın bileşenlerine ayrılmasını sağlayan çeşitli enzimlerden (endonükleaz, ekzonükleaz gibi) her biri.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Optimum taşıma kapasitesi: Belirli bir çevrenin sürekli olarak besleyebileceği belli bir türe ait en ideal birey sayısı. devam et

  box Anaerob canlı: Hücresel solunum için oksijen varlığına ihtiyaç duymayan canlı. devam et

  box Hipotonik: İzotonik sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan sıvı. devam et

  box Leğen (kalça) Kemikleri: Kalça kemikleri karın boşluğundaki iç organları bir leğen gibi tuttuğundan, bunlara leğen kemikleri de denir. devam et

  box Ozon: Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element. devam et

  box Demet kını hücresi: Yaprağın damarlarının (iletim demetlerinin) çevresinde dizili olan doku hücreleri. devam et

  box NADP: Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotid fosfat'ın kısaltılmış şeklidir. (TPN de d devam et

  box Stele: Gövde, kökün merkez silindiri. Perisikl ve onun içinde yer alan ksilem, floem ve parankima dokularını kapsar. devam et