Eğitim Sitesi

Deoksiribonükleaz (DNAaz) Nedir? Deoksiribonükleaz (DNAaz) Hakkında Kısaca Bilgi

Deoksiribonükleaz (DNAaz) Terimi Hakkında Bilgiler

Deoksiribonükleaz (DNAaz)Biyoloji Terimi Olarak Deoksiribonükleaz (DNAaz):
DNA'daki fosfodiester bağlarını koparan, DNA'nın bileşenlerine ayrılmasını sağlayan çeşitli enzimlerden (endonükleaz, ekzonükleaz gibi) her biri.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Reseptör Hücre: Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre grupları veya sinir uçları, almaç . devam et

  box Nefrit: Böbreklerdeki nefronların iltihaplanması sonucu oluşan hastalık. devam et

  box Kotiledon: Bir bitkide embriyonun çenek yaprağı. devam et

  box Tetrat: 1-Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirlerine sarılarak oluşturdukları dört kromotitli yapı. 2-Birinci mayotik profazın sonunda meyd devam et

  box Mikrosporangium: Mikro sporları oluşturmak için mayozla bölünen mikrospor ana hücrelerini içeren küçük polen keseleri. devam et

  box Primitif Oluk: Mezodermin şekillenmesi ve hücrelerin hareketinin bir sonucu olarak balık, sürüngen, kuş ve memeli yumurtalarındaki disk üzerinde gelişen uzunlamasına devam et

  box Eksik Baskınlık: Heterozigot fenotipin iki homozigot fenotip arasında bir ara değere sahip olması durumu. devam et

  box Habitus: Bir bitki yada hayvanın genel görünüşü. devam et