Eğitim Sitesi

Denklik Sınıfı Nedir? Denklik Sınıfı Hakkında Kısaca Bilgi

Denklik Sınıfı Terimi Hakkında Bilgiler

Denklik SınıfıMatematik-Geometri Terimi Olarak Denklik Sınıfı:
Bir denklik bağıntısına göre birbirine denk olan elemanların kümesi.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Kesir Sayıları: Eş parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasına bu bütünün kesri, ve bu parçaları gösteren sayılara da kesir sayıları denir. devam et

  box Çözümleme: Bir sayı, kendi basamağındaki rakamın basamak değeri ile çarpılıp toplanması ile bulunur. Örnek : a,b,c birer rakam olmak üzere, ab=10a+b {ab i devam et

  box Nesne: "Kişi" ya da "Kimse" ile anlatılan varlıkların dışında kalan ağırlığı, kütlesi olan her türlü varlıklardır. devam et

  box İçbükey Çokgensel Bölge: İçbükey bir çokgenin sınırladığı bölge. devam et

  box Asal Polinom: Birinci ya da daha büyük dereceden bir polinoma tam bölünemeyen polinom. devam et

  box Kombinasyon: Sıranın önemli olmadığı bir listeleme biçimi. n, r doğal sayı ve r£n olmak üzere, n elemanlı bir A kümesinin r elamanlı her alt kümesine A kümesinin r devam et

  box Rasyonel İfade: P(x) ile Q(x), sıfır polinomundan farklı iki polinom ise P(x)/Q(x) İfadesi. devam et

  box Mantis: Bir sayının onluk logaritmasının ondalıklı kısmı. devam et