Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Denkleştirilmiş Denklem Nedir? Denkleştirilmiş Denklem Hakkında Kısaca Bilgi

Denkleştirilmiş Denklem Terimi Hakkında Bilgiler

Denkleştirilmiş DenklemKimya Terimi Olarak Denkleştirilmiş Denklem:
Aynı tip atomların, denklemin her iki tarafında da aynı sayıda bulunduğu eşitlik.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Anlık Hız: Zamana karşı derişim grafiğinde eğimin tanjantı. devam et

  box Çökelme: 1-Çözünenin hızlı bir biçimde ince toz gibi bir katı hâlinde çözeltiden ayrılması. 2-Bir çözeltide iki tuzun etkileşimi veya sıcaklık değişiminin ç devam et

  box Cevher: 1-Doğal bileşik ve minerallerin genel adı (filiz). 2-İçindeki metal ya da yarımetallerin çeşitli yöntemlerle ayrılabileceği doğal bileşikler ve min devam et

  box Antrasen: Maden kömürü katranının son damıtma ürünüdür. devam et

  box Bağlanma Enerjisi: 1-Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir. 2- Kütle azalmasına karşılık gelen ve çekirdek o devam et

  box Çok atomlu iyon: Kovalent bağlı iki ya da daha fazla atomun oluşturduğu iyon. devam et

  box Ebülyoskopi: Kaynama sıcaklığı yükselmesinden yararlanılarak mol kütlesi belirleme yöntemi. devam et

  box Kütlenin Korunumu: Reaksiyona giren maddelerin toplam kütlesi, reaksiyon sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Bu ilkeye kütlenin korunumu kanunu denir. devam et