Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Denk Polinomlar Nedir? Denk Polinomlar Hakkında Kısaca Bilgi

Denk Polinomlar Terimi Hakkında Bilgiler

Denk PolinomlarMatematik-Geometri Terimi Olarak Denk Polinomlar:
Aynı dereceli terimlerinin kat sayıları eşit olan polinomlar.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box A Kümesinden B nin Farkı: A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından oluşan kümedir. devam et

  box Üst Çeyrek: Bir veri grubunda ortancanın sağındaki veri grubunun ortancası. devam et

  box Dik Kenar: Bir dik üçgende, dik açıyı oluşturan kenarlardan her biri veya bir dik üçgende her bir dar açının karşısında bulunan kenar. Şekilde kırmızı kenarlar d devam et

  box İmkansız Olay: Gerçekleşme olasılığı olmayan olay. P(A) = 0 Örneğin bir zarda 7 gelme olasılığı. devam et

  box Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler: a, b,c ϵ R ve a ≠ 0 , b ≠ 0 olmak üzere; ax + by = c şeklindeki eşitliklere birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler denir. devam et

  box Geometrik Dizi: 1- Bir sayıyla başka bir sayının ardışık çarpılması veya bölünmesiyle elde edilen sayıların oluşturduğu örüntü. 2- Ardışık terimleri arasındaki ora devam et

  box Birebir Fonksiyon: Tanım kümesinin elemanlarını değer kümesinin farklı elemanlarına eşleyen fonksiyon. devam et

  box Eşitsizlik: Bir çokluğun bir diğerinden küçük, küçük ya da eşit, büyük, büyük ya da eşit olduğunu bildiren önerme. devam et