Eğitim Sitesi

Denk Polinomlar Nedir? Denk Polinomlar Hakkında Kısaca Bilgi

Denk Polinomlar Terimi Hakkında Bilgiler

Denk PolinomlarMatematik-Geometri Terimi Olarak Denk Polinomlar:
Aynı dereceli terimlerinin kat sayıları eşit olan polinomlar.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Ardışık Doğal Sayılar: Birer artarak, ardı ardına gelen doğal sayılar devam et

  box Ortak Kat: Birden fazla sayma sayısının katı olan sayma sayısıdır… devam et

  box Kiriş: 1- Uç noktaları çember üzerinde bulunan doğru parçası.Bir çemberin üzerinde alınan iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. 2- H devam et

  box Terim Sayısı: Bir polinomda, kat sayısı sıfırdan farklı olan terimlerin sayısı. devam et

  box Çözüm Kümesi: 1-Denklemi ya da eşitsizliği sağlayan değerlerin kümesi. 2-Bir açık önermeyi sağlayan değerlerin kümesi. Örnek : X + 5 = 12 denkleminin çözüm k devam et

  box Dikdörtgenler Prizması Cismi: Dikdörtgenler prizması ile içinin birleşimidir. devam et

  box Sapma: Bir dizinin terimlerinin her biri ile aritmetik ortalama arasındaki farka sapma denir. Fark negatif ise negatif sapma, fark pozitif ise pozitif sapma devam et

  box Işın: Bir başlangıç noktası olup diğer taraftan sonsuza giden noktaların kümesine ışın denir. Eğer başlangıç noktası kümeye dahil değilse, buna yarı devam et