Eğitim Sitesi

Denizyolu Nedir? Denizyolu Hakkında Kısaca Bilgi

Denizyolu Terimi Hakkında Bilgiler

DenizyoluCoğrafya Terimi Olarak Denizyolu:
İnsan ve yük taşıma da denizi kullanarak yapılan ulaşım biçimi.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Derin Deniz Platformu: Kıta yamaçları ile çevrelenmiş, ortalama derinliği 6000 m olan yeryüzünün en geniş bölümüdür. devam et

  box Sübvansiyon: Devlet tarafından toplumun çeşitli kesimlerine yapılan maddi yardımlar devam et

  box İç Kuvvetler: 1- Yer yuvarlağının içindeki enerjiden kaynaklanarak yeryüzü şekillerini oluşturan yer kabuğu hareketleri, deprem, volkanizma gibi etkenler. 2- Yer devam et

  box Etnoloji: Eski ve yeni toplumların kültürlerini inceleyen, maddi ve manevi kültür unsurlarını sistemli olarak açıklama, karşılaştırmalar yapmak suretiyle insanl devam et

  box Galeri: Bir birine bağlı yer altı boşlukları. devam et

  box Menderes: Akarsu yatak eğiminin azalması, akarsuyun akış hızının ve aşındırma gücünün azalmasına neden olur. Akarsu büklümler yaparak akar. Akarsuyun geniş vadi devam et

  box Biyolojik Dönem: Bitki yetişme devresi. devam et

  box Enerji Nakli Hatları: Enerji santrallerinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş enerjinin, santrallerden dağıtıldığı hatlardır. devam et