Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

terimler Bita:Madeni babaların bir tanesine, halat ve zincirlerin volta edilmesi için kullanılan silindirik made devam

terimler Bocalamak:Gemilerin fırtınalı ve denizli havalarda ilerlemeyip, yalpa yapmasını önlemek ve uygun bir zamanda devam

terimler Boci:Yelkenli teknelerde pruvanın rüzgaraltına döndürülmesi ve rüzgarın kıçtan alınması için verilen ko devam

terimler Bocurum:Yelkenli teknelerde kıç bodoslama / kıç aynalık üzerinde bulunan direğe çekilen yelken. devam

terimler Boom:Yük gemilerinde yük aktarmak için ucuna palanga takılan seren. devam

terimler Borda:Gemilerin veya teknelerin dış tarafta ve su kesiminden yukarıda kalan yan kısımları. Sancak taraft devam

terimler Borda Feneri:Sancakta yeşil, iskelede kırmızı olarak yakılan pruva pupa hattına 112,5 dereceaçılı fener. devam

terimler Borda İskelesi:Bir tekneye girip çıkmak için inip kalkabilen ve içeriye alabura olabilen bir merdiven tipi (Pasar devam

terimler Borda Seyir Fenerleri:Gece yol alan bir teknenin her iki yanında taşıması gereken yeşil ve kırmızı seyir fenerleri. devam

terimler Bordalamak:Denizdeki bir geminin veya sahildeki bir mevkiin, seyretmekte olan bir geminin kemeresi veya 090-2 devam

terimler Borina:Dört köşe yelkenlerin gradin yakalarının iskota yakasına yakın yerlerinde bulunan borina patasına devam

terimler Borina Patası:Kare yelkenlerin gradin yakalarındaki matafyonlara halattan yapılan kaz ayakalrı.  devam

terimler Borinata:Trinket yelkeninin borinasına verilen isim.  devam

terimler Bosa / Bosa Tutmak:Bir halat veya zincirin bedeni üzerine bosa tutarak abramak. devam

terimler Boş Almak:Gevşek bir halatı germek için fazlasını çekmek.  devam

terimler Boş Vermek:Halatı kaçırmak. devam

terimler Boylam:Bir mevkiin boylamı, o mevkiden geçen boylam ile başlangıç boylamı arasındaki doğuya veya batıya o devam

terimler Branda:Eskiden yelken yapılan bir cins kumaş yada kumaştan yapılan ve gemicilerin hamak olark kullandıkla devam

terimler Broş Atmak:Bir yelkenli teknenin, rüzgâr pupadan veya kıç omuzluktan gelirken rüzgâra doğru dönme isteği. Bu devam

terimler Bumba:Yan yelkenlerin alt yakaların germek için kullanılan bir cins seren. Yelkenin alt kısmının bağland devam

terimler Bumba Yakası:Yelkenlerin bumba destekli olsun veya olmasın alt yakaları; Direk yakası, Bumba yakası, Güngörmez devam

terimler Burgata:Halat ve zincir ebadını ölçmek için kullanılan bir ölçü 25,4 mm (10 inch) Bitkisel halatlarda çev devam

terimler Büküm:Halatın veya bir yomanın sağa veya sola doğru kollarının bükülmesi. devam

terimler Camadan:Camadan vurmak. Yelken alanının küçültülmesi. Klasik (direğe çekilen) anayelken, bocurum, vb. lerd devam

terimler Camadan Bağı:İki halatın giriş ve çıkış uçları aynı tarafta kalacak şekilde bağlanması. Denizde kullanılan en y devam

terimler Camadan Kalçeaları:Bu bağı yapmak için yelken üzerinde sıralanmış ve yelkenin her iki yüzünde bulunan bağcıklar.  devam

terimler Camadan Matafyonu:Camadan astarı üzerine açılmış deliklerin üzerine geçirilmiş madeni veya halattan yapılmış matafyo devam

DİĞER SAYFALAR:

Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 839

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın