Yazılı Sınav Soruları

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

  terimlerBaşüstü: Bir botun baştarafında oturabilecek ve ayakta durulabilecek platform.

  terimlerBayılma: Teknenin bir yana doğru yatması içim kullanılan terim.

  terimlerBaymak: Özellikle yelken seyrinde, rüzgar etkisiyle teknenin yan yatması.

  terimlerBeden: İnce ve halatların orta kısmıdır.

  terimlerBermuda Arma: Uzun bir direk üzerine yelken açmak için düşünülmüş arma tipi(Marconi arma) Bu tip armada yelken sereni yok ancak bumbası vardır. Ana yelke

  terimlerBıyık: Büyük ve kontra baston ventolarını, bu bastonlardan açık bulundurmak için ana cıvadranın her iki tarafına destamoraya yakın olmak ve kemere

  terimlerBindirme Kaplama (Basma Tiriz): Armuz kaplamanın bir biri üzerine konularak yapılma şekli (Basma tiriz) 

  terimlerBir Santim Batma Tonası: Gemiyi paralel olarak bir santim batırmak veya bir santimetre yükseltmek için, konulması veya çıkarılması gereken ağırlık miktarı. Ağırl

  terimlerBita: Madeni babaların bir tanesine, halat ve zincirlerin volta edilmesi için kullanılan silindirik madeni eleman.

  terimlerBocalamak: Gemilerin fırtınalı ve denizli havalarda ilerlemeyip, yalpa yapmasını önlemek ve uygun bir zamanda aksi rotaya dönmek suretiyle denizleri kıç

  terimlerBoci: Yelkenli teknelerde pruvanın rüzgaraltına döndürülmesi ve rüzgarın kıçtan alınması için verilen komut. 

  terimlerBocurum: Yelkenli teknelerde kıç bodoslama / kıç aynalık üzerinde bulunan direğe çekilen yelken.

  terimlerBoom: Yük gemilerinde yük aktarmak için ucuna palanga takılan seren.

  terimlerBorda: Gemilerin veya teknelerin dış tarafta ve su kesiminden yukarıda kalan yan kısımları. Sancak taraftakine sancak borda, iskele taraftakine iskele

  terimlerBorda Feneri: Sancakta yeşil, iskelede kırmızı olarak yakılan pruva pupa hattına 112,5 dereceaçılı fener.

  terimlerBorda İskelesi: Bir tekneye girip çıkmak için inip kalkabilen ve içeriye alabura olabilen bir merdiven tipi (Pasarella)

  terimlerBorda Seyir Fenerleri: Gece yol alan bir teknenin her iki yanında taşıması gereken yeşil ve kırmızı seyir fenerleri.

  terimlerBordalamak: Denizdeki bir geminin veya sahildeki bir mevkiin, seyretmekte olan bir geminin kemeresi veya 090-270 nispi istikametinde bulunmasıdır. 

  terimlerBorina: Dört köşe yelkenlerin gradin yakalarının iskota yakasına yakın yerlerinde bulunan borina patasına İzbarço kasa ile bağlanan halat. 

  terimlerBorina Patası: Kare yelkenlerin gradin yakalarındaki matafyonlara halattan yapılan kaz ayakalrı. 

  terimlerBorinata: Trinket yelkeninin borinasına verilen isim. 

  terimlerBosa / Bosa Tutmak: Bir halat veya zincirin bedeni üzerine bosa tutarak abramak.

  terimlerBoş Almak: Gevşek bir halatı germek için fazlasını çekmek. 

  terimlerBoş Vermek: Halatı kaçırmak.

  terimlerBoylam: Bir mevkiin boylamı, o mevkiden geçen boylam ile başlangıç boylamı arasındaki doğuya veya batıya olan ekvator yayı veya açısıdır. Başla

  terimlerBranda: Eskiden yelken yapılan bir cins kumaş yada kumaştan yapılan ve gemicilerin hamak olark kullandıkları yatak. 

  terimlerBroş Atmak: Bir yelkenli teknenin, rüzgâr pupadan veya kıç omuzluktan gelirken rüzgâra doğru dönme isteği. Bu istek tekneyi bir anda rüzgâra çevirerek

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 814

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın