Eğitim Siteleri

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

  terimlerPala: Küreklerin denize giren enli ve yassı kısımları.

  terimlerPala Çevirmek: Kürek çekilirken sudan çıkan küreklerin ikinci hamle için palalarını baş tarafa doğru götürürken palaların enli taraflarını su sathın

  terimlerPalador Mezarnası: Ambarağzı paladorunun oturtulmuş olduğu ve ambar ağızlarının baş ve kıç taraflarına konmuş mezarna.

  terimlerPalamar: Gemilerin rıhtıma veya iskeleye bağlanmasında halattan daha kalın yomalara verilen isim. 

  terimlerPalamar Halatı: Bir tekneyi iskele, rıhtım veya başka bir tekneye bağlamaya yarayan halatların genel adı.

  terimlerPalamar Şamandırası: Liman içinde fazla saha işgal etmemeleri için gemilerin baştan ve kıçtan palamar vermek suretiyle bağladıkları şamandıralar. 

  terimlerPalanga: Bir halat ve anaz iki makaradan oluşan kaldırma mekanizması 

  terimlerPalanga Rule: Alt makarası adi torno, üst makarası makara ruleden ibaret palanga. Yelken gemilerinde, denizli havalarda serenlerin sallanmaması için seren ile

  terimlerPalangalar: Az güç sarfı ile fazla iş yapmamızı sağlayan iki makara ve arasından usulüne uygun olarak donatılmış bir halattan meydana gelmiş sistemle

  terimlerPalasarte: Ana direklerle çarmıklar arasındaki açıyı büyültmek ve küpeşteleri serbest bırakmak için direkler hizasında bordalardan dışarıya doğr

  terimlerPalasırtı: Kürek palalarının ensiz olan tarafı. 

  terimlerPalavra Güverte: Eskiden harp gemilerinde topların bulunduğu güverte.

  terimlerPanyol Tahtası: Gemi ambarlarında bulunan dökme hububatın denizli havalarda kaymasını önlemek maksadıyla ambarlara konulan tahtalar. Yeni hububat nakliye gemil

  terimlerParakete: Bir geminin süratini ve deniz içinde katettiği mesafeyi deniz mili yönünden ölçen elektrikî ve mekanikî alet. Genel olarak kullanılan üç t

  terimlerParakete Hesabı: Son tayin edilen mevkiden (Hakiki veya alelade mevki) geminin seyrettiği rota ve parakete veya makine devir sayısıyla tayin edilen mesafe vasıtas

  terimlerParakete Savlosu: Bir çıması pervaneye diğer çıması parakete saatinin gerisinde bulunan mapaya takılmak suretiyle kullanılan özel surette dokunmuş halat. 

  terimlerParalaks: Hakiki ufuk ile hissi ufuktan ölçülen irtifalar arasındaki fark. 

  terimlerParekete: Geminin süratini veya kat ettiği mesafeyi ölçen alete parekete denir.

  terimlerParima: Filikaların baş ve kıç taraflarında bağlama amacı ile kullanılan yeterli uzunluktaki ince halat.

  terimlerPatalya: 1-3 çifteye kadar kürekli ahşap teknelere harp gemilerinde verilen isim. 

  terimlerPatrisa: Çubukların bağlanması için cundalarından aşağı ve geriye doğru inen ve tekneye bağlanan sabit arma.

  terimlerPervane: Geminin makinesi tarafından döndürülen ve gemiyi yürüten kanatlar.

  terimlerPik: Giz veya serenlerin üzerine açılmış üç köşe yelken. 

  terimlerPik Yakası: Bir yan yelkeninin üst ve köşedeki yakasıdır

  terimlerPiyan: Bir halatın çımasının açılıp dağılmaması için çımasına ıspavlo veya gırcıla ile yapılan bir çeşit düğüm şekli. 

  terimlerPortuç: Alet edevat veya boya gibi sair şeylerin saklanması için kullanılan dolap veya kamara gibi yerler. 

  terimlerPosta: 1- Üzerine kaplama tahtalarının (veya saçların) tespit edildiği ağaç veya maden eğriler (kaburga). 2- Geminin kaplamalarının bağlantıs

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   21 22 23 24 25 26 27   SONRAKİ   »»

  Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 814

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın