Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

terimler Istralya:Direk ve çubukların cundalarında baş ve kıça doğru inen sabit arma, veya teknelerin postalarını ba devam

terimler Izbarço:Bir halatın ucunda halka oluşturacak şekilde atılan bağ. devam

terimler İç Büyük Flok:İç büyük flok larmosu üzerine açılan üç köşe yelken.  devam

terimler İç Kuşağı:Oturak tahtası başlarının üzerine oturmaları için filika ve botların alabandalarına bağlanmış olan devam

terimler İç Omurga:Postaları [bir ahşap teknede] omurgaya daha sıkı bağlamak için baştan kıça kadar uzuanan ikinci bi devam

terimler İğne:Direklerin kıç tarafa bakan kısımları ile yarım serenlerin çatallarının üzerinde hareket ettiği ağ devam

terimler İğnecik:Dümenin kıç bodoslamaya bağlanabilmesi için, erkekli ve dişili çift menteşe. devam

terimler İhtiyat Demir:Göz demirleri vasfında olan ve gemilerde gerektiğinde kullanılmak üzere bulunan yedek demir.  devam

terimler İktirani Sürat:İktirani med ve cezir vaktindeki, med ve cezir akıntılarının süratlerinin ortalamasıdır.  devam

terimler İnhitat:Hissi ufuk ile görünen ufuk arasındaki açı veya gözlemcinin gözünün yeryüzeyinden yüksekte bulunma devam

terimler İntersep:Hesabi irtifa ile hakiki irtifa arasındaki fark. devam

terimler İntikal:Dümene basmayı takiben geminin 90 derece döndüğünde geldiği noktadan eski rotaya olan dik mesafe. devam

terimler İskandil:Denizliğin derinliğini ölçmek. devam

terimler İskandil Kurşunu:İskandil salvolarının bağlandığı ağır kurşun - ağırlık. devam

terimler İskandil Salvosu:İskandil kurşunlarının bağlandığı işaretli salvo. devam

terimler İskarça:Bir liman veya koy içindeki kalabalık tekne gurubu, karışık olarak demirlemiş olan tekneler toplul devam

terimler İskele:Kıçtan bakıldığında teknenin sol tarafı. Teknenin pruva-pupa hattına göre sol yarısı veya gemiye g devam

terimler İskele Kontra:Yelkenlerini teknenin sol tarafından gelen rüzgâra göre ayarlamış olan tekne. devam

terimler İskele Tavası:İskelelerin alt ve üstünde girip çıkmada ilk basılan platform.  devam

terimler İsparmaça:Deniz içindeki bir gemiye ait iki veya diğer gemilere ait zincirlerin birbirine dolaşması. devam

terimler İspasa:Bir palanganın eskimiş olan rigavosunu çözerek, donanım üzerinden alıp çıkarmak ve tirentisini rig devam

terimler İspavlo:Katrasız kendirden yapılmış iki kollu sicim (kırnap)  devam

terimler İspiralya:Bordaya açılan lumbuzları olmayan gemi iç kısımlarını aydınlatmak üzere güverte üzerine açılmış yu devam

terimler İstif:Her cins eşyanın ve yükün geminin dengesini bozmayacak şekilde geminin yapısına en uygun şekilde y devam

terimler İstinga:Yelkenleri toplamak için kullanılan selviçe (Hareketli donanım) devam

terimler İstinga Etmek:Yelkenleri toplamak. devam

terimler İstiralya Boğataları:İstiralyaları istenilen gerginlikte tutmak için kullanılan boğatalar.  devam

DİĞER SAYFALAR:

Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 839

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın