Eğitim Sitesi

Deneycilik (empirizm) Nedir? Deneycilik (empirizm) Hakkında Kısaca Bilgi

Deneycilik (empirizm) Terimi Hakkında Bilgiler

Deneycilik (empirizm)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Deneycilik (empirizm):
Bilginin kaynağının yalnızca deney olduğunu öne süren yaklaşım.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Otodeterminizm: Determinizm ve indeterminizm arasında uzlaşma sağlamaya çalışan görüştür. Kant'ta ifadesini bulan bu görüşe göre, insan kendi iradesi ile ahlak yasala devam et

  box Hazcılık (hedonizm): 1- Yaşamda gerçekten ve bizzat kendisi için istenen tek şeyin, ahlak alanındaki en yüksek değer, nihai ve en yüksek iyinin haz olduğunu savunan öğreti devam et

  box Hizmet: İnsanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan işlere hizmet denir. Hizmetler ikincil ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Hizmet, turizm, devam et

  box Erk: Bir şeyi yapabilme gücü. Kudret, iktidar. devam et

  box Üretim Malı: Doğrudan tüketilmeyip bir başka tüketim malının elde edilmesine yarayan mallardır. Başka malları elde ederken kullanılan araç ve gereçler yani üretim devam et

  box Tanıma: Bir uyarıcının, önceden görülüp görülmediğine karar verilmesidir. devam et

  box Estetik: 1- Sanattaki ve doğadaki güzeli kendisine konu alan, estetik değeri tartışma konusu yapan felsefe dalı. 2- Güzelin ne olduğunu sorgulayan, bunun bi devam et

  box Zorla Kültürleme: Yabancı bir kültürün baskısı yoluyla kültür değişmesinin sağlanması. devam et