Eğitim Sitesi

Denatürasyon Nedir? Denatürasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Denatürasyon Terimi Hakkında Bilgiler

DenatürasyonBiyoloji Terimi Olarak Denatürasyon:
1-Primer yapısını bozmadan bir protein, nükleik asit ya da bir başka makromolekülün fiziksel özelliklerinin ve üç boyutlu yapısının değişimi.

2-Protein, DNA gibi bir kimyasal bileşiğin üç boyutlu yapısının sıcaklık vb. etkilerle bozulması.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Kloroplast: Bütün yeşil bitkiler ve alg hücrelerinde klorofil kapsayan tanecikler ya da plastitler. Fotosentez merkezidir. devam et

  box Genetik Mühendisliği: Yeni genler ya da gen kombinasyonları oluşturmak için deneysel teknikler kullanılması. devam et

  box Rekombinant: Rekombinasyon sonucu oluşan yeni hücreler. devam et

  box Kemoreseptör: Kimyasal uyarımları alan duygu organı ya da hücresi. devam et

  box Genetik: Belirli kalıtsal özelliklerin örüntüsünü inceleyen bilim dalı. Kalıtsal bilginin birimleri olan genlerin yapısının, işlevinin ve kalıtımının bilimsel devam et

  box Ototrofluk: Kendi beslerlik, inorganik hammaddeden organik besinsel madde üretme. devam et

  box Haploit: Tek bir kromozom takımı kapsayan hücre yada organizma (Örneğin insan gametlerinde bulunan toplam 23 adet kromozom bir haploit oluşturur). devam et

  box Kimotripsinojen: Pankreas özsuyu içerisinde bulunan protein sindiriminde rol oynayan inaktif enzim. devam et