Eğitim Sitesi

Demon Nedir? Demon Hakkında Kısaca Bilgi

Demon Terimi Hakkında Bilgiler

DemonSanat Terimi Olarak Demon:
Hıristiyan literatürde cin ve şeytan anlamında kullanılmış bir terimdir. Terimin kökeni eski Yunanca'da tamamen farklı anlamlarda kullanılmış olan daimon sözcüğüdür.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Pleksiglas: Saydam ya da yarı saydam cama benzer plastik esaslı levha. devam et

  box Grafito: Kazıma yöntemiyle çanak çömlek süsleme. devam et

  box Dipteros: Yunan mimarisinde çift sıra sütunla çevrili tapınaklara verilen ad. devam et

  box Askeri Rüştiye: Askeri ortaokul. devam et

  box Eser: Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. devam et

  box Zaviye: Tekkenin küçüğü, gelip geçenlerin konakladığı yer. devam et

  box Çizim: Bir yapının tümünü veya parçalarını teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmesi. devam et

  box Çadır: Göçebe ve yarı göçebe yaşyan topluluklarda barınak olarak kullanılan mimari unsur. Türk topluluklarında gerek Orta Asya gerekse Anadolu'da yaygın bir devam et