Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Delme Mecra Nedir? Delme Mecra Hakkında Kısaca Bilgi

Delme Mecra Terimi Hakkında Bilgiler

Delme MecraOsmanlıca Terimi Olarak Delme Mecra:
Yerin altından giden ve insan eli ile yapılmış olan su galerisi, yer altı su isale hattı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Bostancıbaşı: Padişahın mülkü olan bostanların ekilip, biçilme işini yürüten bostan işçilerinin başı. / Sarayın muhafazasına ve şehrin güvenliğine bakan askeri teşk devam et

  box Amme arâzisi: Kamu toprağı devam et

  box Kalem: Osmanlılarda resmi evrakı hazırlayan ünite katiplerin çalıştığı yer. devam et

  box Alay Köşkü: Padişahın, gerek ordu alayını gerek diğer alayları seyretmek için yaptırılan köşk için kullanılan tabirdi. III. Murad zamanında yapılan köşk, Topkapı devam et

  box Hünkâr Mahfili: Camilerde hükümdara ayrılan bölüm. Bazen galerinin bir bölümü, bazen ayrı bir daire şeklindedir. devam et

  box Vezir-i Azam(Sadrazam): Bugünkü başbakan durumunda olan veziri azam, padişahın vekili olarak görev yapar ve onun altın mührünü taşırdı. Divana başkanlık eder, padişah sefere devam et

  box Kızlar Ağası: Saray hareminin ağası.(Darüssaade ağası) devam et

  box Pençik: Asker yetiştirmek için savaş esirlerinden beşte bir oranında ayrılan acemi oğlan adaylarına verilen ad. devam et