Eğitim Sitesi

Delme Mecra Nedir? Delme Mecra Hakkında Kısaca Bilgi

Delme Mecra Terimi Hakkında Bilgiler

Delme MecraOsmanlıca Terimi Olarak Delme Mecra:
Yerin altından giden ve insan eli ile yapılmış olan su galerisi, yer altı su isale hattı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Serasker: 1- Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yöneten vezire verilen ünvan. / 1826 yılında yeniçeri ocağının kaldırılmasından s devam et

  box Şer'i: İslami kurallara uygun yol, şer'i hukuk. devam et

  box Yeniçeri Ağası: Yeniçeri ocağının komutanı. devam et

  box İltizam: Vergilerden birini bedel karşılığında alma toplama yetkisi, toplayana da mültezim denirdi. devam et

  box Yesari: Solak, sol elini kullanan. / Yesarizade; Solak kişinin soyundan gelen. devam et

  box Ahi Babalık: Debbağlar (dericiler) ve saraçlar gibi esnafın başlarındaki adamlara verilen resim unvandı. Ahi babalık zaman zaman "mimar ağalığı" unvanıyla birlikte devam et

  box Kapı Kethüdası: Valilerin, sancak beylerinin ve patrikhanenin babıâli ve diğer resmi dairelerdeki işlerini takip eden memur. devam et

  box Ağa Bölüğü: Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan oda devam et