Eğitim Sitesi

Delege Nedir? Delege Hakkında Kısaca Bilgi

Delege Terimi Hakkında Bilgiler

Delegeİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Delege:
Bir devlet veya bir kurul adına bir işi sonuçlandırmak üzere gönderilen kişi, murahhas, elçi. Yetkili. Temsilci.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Hatip: Hitap eden. Konuşmacı. devam et

  box İdeoloji: Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini devam et

  box Muazzam: Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman. devam et

  box Kamutay: Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu. devam et

  box Halife: 1. Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse. 2. Hükümdar. 3. Osmanlı padişahlarının k devam et

  box Ecnebi: Yabancı, daha çok Batılıları anlatır. devam et

  box Hıfzıssıhha: Sağlıklı yaşamak için alınması gerekli önlemlerin bütünü. devam et

  box Panslavizm: Bütün Slavları aynı yönetim altında toplamayı amaçlayan siyasal hareket. devam et