Eğitim Sitesi

Delail-i Şerife Nedir? Delail-i Şerife Hakkında Kısaca Bilgi

Delail-i Şerife Terimi Hakkında Bilgiler

Delail-i ŞerifeYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Delail-i Şerife:
Ayet, hadis ve duaları içine alan yazma kitap. Bazılarında Kâbe ve Ravza-i Mutahhara'nın el çizimi minyatüre benzer resimleri vardır. Buna kısaca Delail veya Delail-i Hayrat adları da verilir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Arabesk: Girift. devam et

  box Keşide: Eski yazıda kuyruklu ve uzantılı harflerin bu bölümlerinin, güzel göstermek veya istife uydurmak amacıyla özel biçimde çekilmesi, uzatılması; bu uzant devam et

  box Sancak Mushafı: Sancak başlarına takılan küçük Mushaf'lara verilen ad. devam et

  box Mümsiha: Hattatlarla kâtiplerin kalemin mürekkebini silmek için kullandıkları beze verilen ad. Bu bez siyah ve yumuşak olurdu. devam et

  box Abadi Kâğıt: Ham ipekten yapılan bir kâğıt türüdür. Dut ağacı elyafından da yapılır. devam et

  box Zerender-zer: Süsleme terimi. Sarı altın üzerine yeşil altınla yapılan süsleme. devam et

  box Şeceri: Hatt-ı Şeceri ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Çin Mürekkebi (Siyah): Susam yağından elde edilmiş is karası, jelâtin, Borneo kâfuru, misk karıştırılarak yapılan dört köşe çubuk şeklinde bir çeşit kuru mürekkeptir. Gerekt devam et