Eğitim Sitesi

Deklerasyon Nedir? Deklerasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Deklerasyon Terimi Hakkında Bilgiler

DeklerasyonTarih Terimi Olarak Deklerasyon:
Bildirme, duyurma, ilan etme.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İmece: Daha çok kırsal yerleşim yerlerinde, birçok kişinin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin işini görmesi ve herkesin benzer işlerinin sırayla devam et

  box Genel Tarih: İnsanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. Örneğin : Dünya Tarihi devam et

  box Feodalite: Toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kişinin malı sayan Orta Çağ devlet sistemi. Derebeylik. devam et

  box Ay Yılı (Kameri) Takvimi: İlk kez, İlkçağ Mezopotamya uygarlıklarından Sümerliler'ce oluşturulan, Babilliler tarafından geliştirilen takvimdir. 354 gün ve 12 aydır. Arap-İslam devam et

  box Kapı: Hükümet dairesi anlamında kullanılırdı. Halk Kapu diyordu. devam et

  box Anarşizm: İnsanların devlet olmaksızın barış içinde ve adil bir düzende yaşayabileceklerini savunan, bu amaçla da her türlü toplumsal ve siyasal kurala karşı çı devam et

  box Çaça: Göktürler'in Çin generallerine verdikleri unvan. devam et

  box Paganizm: Çok Tanrılılık. devam et